Студенти от специалност „Българска филология“ усъвършенстват ораторските умения по време на събитие по проекта RHEFINE

by admin on 05.05.2022

Студенти от специалност „Българска филология“ усъвършенстват ораторските умения по време на събитие по проекта RHEFINE
Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.
Проектът RHEFINE е ориентиран към преподаването на реторика в университети и към усъвършенстване на ораторските умения на студентите. Организира се и се проведе събитие, в което студенти от специалност „Българска филология“ към Факултета по славянски филологии на Софийския университет участваха в ролеви игри. Те се включиха в тях, като усъвършенстваха уменията си да участват в диалози в подкасти и в съвременни проявления на медийната реторика, в презентации и в дебати по теми, свързани с хуманитарното образование в България. Проф. дн Иванка Мавродиева и проф. д-р Йовка Тишева от Института по реторика и комуникации (ИРК), партньор по проекта, организираха събитието.
Mavrodieva-Student-hall-148-03052022-1
То се проведе в часовете по „Публична реч“, водени от доц. д-р Надежда Сталянова, преподавател в катедрата по български език.
148-hall-Sofia-University-Stalyanova
Два сайта са създадени от ИРК в изпълнение на дейности по проекта:
- https://rhetoriconline.iorc.info/ – O2 Teaching rhetoric online: open resources
- https://rhetoricteacher.iorc.info/ – O5 Teaching rhetoric online: open resources
Студентите получиха учебното помагало „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“, издание на ИРК, което е достъпно онлайн в сайта на ИРК https://www.iorc.info/ и в сайта. https://rhetoricteacher.iorc.info/.
Mavrodieva-student-2hall-148-Sofia-Uni-03052022
Подкастите са достъпни на сайта https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/
Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: