Термини, свързани с Туитър – Twitter

by admin on 26.12.2012

Термини, свързани с Туитър - Twitter

Туитър (Twitter) – Безплатен микроблогинг или социален инструмент за съобщения, чрез който хората могат да установяват връзка, пишейки кратки съобщения, дълги до 140 знака.

Туитърър (Twitterer) – или съкратено  туитър от tweeter. Човек, който изпраща туитове.

Туафик (Twaffic)  – Дума, образувана от Twitter и traffic (Туитър трафик) и разпространението чрез Туитър.

Туибъл (Twuble) – Търсачка за Туитър, с която можете да намерите туитъри с подобни интереси като вашите.

Туипл (Tweeple) – Дума, образувана от Twitter и people и означава потребителите на Туитър.

Туитахолик (tweetaholic)– Човек който има пристрастеност към Туитър. Подобен термин има за назоваване на пристрастените към блоговете – блогохолик.

Туитикет  (twettiquette)  – Teрмин, образуван чрез комбиниране и съкращаване на двата термина Twitter и etiquette. Туитър етикет, означава следване на правила при общоприети норми и допустимо според тях поведение в туитър. Виж нетикет.

Туитосфера (Twitosphere)  – Термин, с който се назовава „светът, който Туитър е създал”, т.е. пространството на туитърите. Терминът е образуван по по подобие на блогосфера, т.е. виртуалното пространство на блоговете.

Туитърфлай (Twitterfly) – Човек който използва често @ символът, за да покаже че има много приятели в Туитър.

Туибс  (Twibs) – Приложение, с което Туитър потребителите могат да намират бизнес партньори или да стартират бизнес в Туитър.

Туиттрол (Twittertroll)  – Търсачка за Туитър, с която може да се намерят туийтъри с подобни интереси.

Туитърси (Twitturly) – Онлайн услуга, която проследява уеб адреси, които са били “туитнати” най-много.

Туолкинг  (Twalking)  – Дума, която се използва, за да се назове някого, който се разхожда, докато туитва, използвайки телефон.

Термините са от речника към книгата „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи”, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

© Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: