Тържествена и вдъхновяваща реч по време на благотворителен концерт

by admin on 03.12.2022

Тържествена и вдъхновяваща реч по време на благотворителен концерт
Жанр: Тържествена реч
Функции и цел: Да въведе в темата , да мотивира и повлияе емоционално, с цел размисъл и бъдещи действия
Вид аудитория: Смесена- пряко и косвено запозната с темата
Място на провеждане: НДК

Уважаеми дами и господа, скъпи гости и приятели,
В ролята си на водеща на такова голямо събитие-първото издание на „Благотворителен концерт 2022“, след едно тежко и нестихващо бреме, изпълнено с безброй препятствия като Ковид, войни и пълен обрат на икономиката в света,
искам да ви споделя, че очите ми се пълнят със сълзи, сълзи от радост, като стоя тук пред вас и виждам, че все още добротата у човека е жива.
Преди да започнем, искам да изкажа своите искрени благодарности към целия екип, както и всички хора, които подадоха ръка и бяха съпричастни към осъществяването на нашата кауза „Да бъдем хора. Да си помагаме и заедно да изградим едно по-добро бъдеще за живеене“.
Сигурна съм, че с общи усилия, всичко би било възможно и достижимо и с огромно нетърпение и вълнение очаквам да видя предстоящото.
Да бъдеш човек е най-трудното предизвикателство, което може да ни бъде възложено, а и, кой знае, явно ни е дошло време да тестваме уменията си.
Нека да се опитаме да погледнем през положителната призма на нещата, а именно да приемем тези събития като един общ социален подарък. Подарък, който не очакваш и може би в началото подценяваш стойността му, но след време той ти го връща, за да си научиш урока да цениш и на пръв поглед най-малките неща, защото истината е, че те далеч не са малки и маловажни.
Да цениш това да бъдеш до семейството си, до близките за теб хора, както и това да си далеч от тях или да ги нямаш.
Да цениш здравето си, пред всички други материални блаженства.
Както и да цениш времето, което ти е предоставено, защото в този Живот няма време за губене и нищо не може да чака.
След всичко, което ни беше отнето, няма как да не признаем, че ни беше и дадено, и то не малко.
Беше ни даден доживотен ценен урок, гласящ, че, за да има човечество и една по-добра нова ера, в основата трябва да стоят сплотеността, в името на една обща цел, и умението да правиш добро и да помагаш на друг в беда.
С нашия „Благотворителен концерт“ днес, ще дадем старт на едно по-красиво и може би нетипично до този момент време, в което всеки човек да почувства обичта, спокойствието и сигурността, от които има нужда. Защото и най-силните хора, имат своите слаби моменти.
Отсега нататък, взаимно ще се стараем да запазим дори и малкото останало пламъче, горящо в човешките сърца и души, дали с някакъв вид грижа, потребности или пък чисто и просто психическа подкрепа, разбиране и любов.
Не е нужно да дадеш много, за да направиш някого щастлив и да видиш усмивката му. А получаваш толкова много в замяна. Чувство, което те кара да се чувстваш жив и трудно би се описало с думи. Както някога е казала Кент Нербърн: „Първо обикни хората, после задавай въпроси. И тогава ще видиш, че светлината, с която си огрял останалите, се е върнала при теб стократно…!“
Ако някои от нас си задават въпроса “Как би било възможно да се обърне внимание на толкова голям брой хора в беда?“, смея да го успокоя, че за тази цел успяхме да съберем голям екип от хора, професионалисти в сферата на психологията, както и значителен брой желаещи да помогнат с каквото могат и имат.
След този наш успех, ние събрахме още по-голям кураж и мотивация да стартираме кампанията, защото дълго време го отлагахме, и днес това е най-красивото събитие, на което някога сме присъствали, благодарение на всички вас!
И така, мили дами и господа, насладете се на изненадите, които сме ви приготвили тази вечер и още веднъж, никога не забравяйте колко специален човек е всекиго от вас и колко много притежава.
Нека концертът открие своето начало с една прекрасна и чувствена песен, изпълнена от най-малкият ни гост днес!
Моля аплодисменти…
© Ивайла Мечева, студент в УНСС, учебна дисциплина „Реторика“, преподавател проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора на текста на речта и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: