Тържествена реч на кумата

by admin on 18.04.2022

Уважаеми, младоженци, приятели и роднини!
Днес сме се събрали заедно, за да отпразнуваме свързването на две влюбени души в новото им начало.
Като горда сестра и вярна приятелка на Джеси, искам първо да поздравя новата младоженска двойка за успешното им сключване брак.
Да намериш някого да те обича, цени, уважава, подкрепя и изслушва, не е лесна работа. Но се радвам, че вие двамата се открихте един друг.
Искам да споделя някои от любите моменти на Джеси и Крис.
Помня деня, когато аз и Джеси бяхме поканени на пролетен бал. Джеси беше унила цяла година, затова реших да я развеселя, отивайки на бала с нея. Дороти беше мениджърът на партито и ни запозна с онези, които не познавахме. И когато се запознахме с Крис, помня, че той каза някаква привидно глупава шега. Но когато Джеси я чу, много се разсмя и се развесели. По време на целия бал Крис забавляваше Джеси. Това ме направи щастлива за нея. Не бях я чувала да се смее така отдавна. Не бях я виждала толкова щастлива от много дълго време насам. Помня колко притеснен беше Крис за първата им среща и как искаше всичко да е перфектно. Затова той ме помоли да му помогна, като ми задаваше въпроси. Кои цветя са по-подходящи за букета: червени рози или розови рози? Какво ще накара Джеси да се чувства щастлива? Какво обича да прави Джеси? Усилията и старанието, любовта и вниманието, чувствата и любезността, го доведоха до този ден.
От друга страна, Джеси отговори на това старание и на тези красиви и искрени чувства. Тя му се довери. Тя има и сега вяра в него. Нещо повече, Джеси вярва в неговите мечти. Джеси реши да бъде с Крис и да участва в неговите планове и инвестиции. Така с нейна помощ Крис отвори първия си ресторант.
Вярата, подкрепа, уважението и обичта ги доведе на този ден тук. Те вървят по един и същ път към новия си живот заедно.
Джеси и Крис, пожелавам вашият брак да е дълъг и слънчев като този ден!
Какво и да решите оттук нататък, знайте, че винаги ще имате нашите обич и подкрепа.
Наздраве за бъдещото на Джеси и Крис!
© Цветелина Апостолова, специалност БИН, Философски факултет, Софийски университет. Речта е произнесена в часовете по „Комуникативни техники“ на 11.04.2022 г. Формирането на ораторски умения е и част от проекта RHEFENE – Rhetoric for innovative education, Erasmus+, представен от проф. дн Иванка Мавродиева.
© Позоваването на автор на речта и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: