Тържествена реч – по повод национален празник – 24 май

by admin on 27.04.2022

Речта се произнася от почетен директор на престижно училище в град в България, който е известен с възрожденските си традиции, с активната културна и просветна дейност и със значим принос в българската литература и култура. Целта е да се създаде приповдигнато настроение и да се изгради респект към празника, както и да има усещане за единство около ценностите, свързани с образованието и културата.
Уважаеми господин кмете!
Уважаеми директори на училища!
Уважаеми преподаватели!
Скъпи ученици!
Драги съграждани
Честит 24 май!
Това е денят на славянската писменост, на българската просвета и култура!
Това е празникът, който се чества от дълго време в нашата, българска история.
От 160 години ние, българите, честваме 24 май. Това е денят на славянската писменост, на българската просвета и култура.
24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света.
24 май е празник на писмеността, просветата, културата.
24 май е празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.
Буквите, създадени от Кирил и Методий; преводите, които те правят на най-важните богослужебни книги; защитата на правото на всеки народ да слави Бога на своя език; са от историческа значимост не само за формиране на българския народ, а и за неговия просперитет.
Днес на кирилица пишат не само българите, но и сърбите, черногорците, руснаците, украинците, беларусите, както и още много народи – общо около 200 милиона души от различни държави на планетата Земя.
Ние, българите, трябва да сме горди с това, че сме дали на света тази азбука.
Ние, българите, трябва да сме горди с това, че сме съхранили азбуката през вековете, че създаваме на нея литературни творби и пишем научни текстове!
Честит 24 май!

© Евгения Славкова, специалност ПИС, Философски факултет, Софийски университет. Речта е произнесена в часовете по „Комуникативни техники“ на 11.04.2022 г. Формирането на ораторски умения е и част от проекта RHEFENE – Rhetoric for innovative education, Erasmus+, представен от проф. дн Иванка Мавродиева.
© Позоваването на автор на речта и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: