Ученици формират ораторски умения – проект RHEFINE

by admin on 20.04.2022

На 16 и 17 април 2022 г. проф. Иванка Мавродиева и доктор Георги Петков, членове на екипа по проекта RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, представиха дейностите пред ученици от Националната школа по мениджмънт http://nbschool.eu/.
Акцентът е върху „Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси“.
НШМ-ученик-4-7042022 (2)
Учениците подготвят и произнасят речи. Те развиват умения за публично говорене и за поведение пред аудитория.
Усвояването на реторични и комуникативни умения в реална среда води до положителни резултати: убедително говорене, контрол върху поведението, аргументация, концентрация и др.
НШМ-ученик-1-17042022 (5)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: