Учители усъвършенстват умения как да използват реториката при преподаване в училище по време на събитие по проекта RHEFINE

by admin on 05.05.2022

Учители усъвършенстват умения как да използват реториката при преподаване в училище по време на събитие по проекта RHEFINE
Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.
Проектът RHEFINE е ориентиран към преподаването на реторика в училищата и в университетите и към усъвършенстване на ораторските умения на учениците.

Домакин на събитието е Националната финансово-стоанска гимназия. Директорът госпожа Мая Гешева съдейства за организацията.

Два сайта са създадени от ИРК в изпълнение на дейности по проекта:
- https://rhetoriconline.iorc.info/ – O2 Teaching rhetoric online: open resources
- https://www.iorc.info/ и в сайта. https://rhetoricteacher.iorc.info/.
- Подкастите са достъпни на сайта https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/ – O5 Teaching rhetoric online: open resources
Проектът е Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, Number 2020-1-PL01-KA203-082274, Erasmus+ Programme, Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for Higher Education, https://rhefine.uw.edu.pl/.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: