Фестивал на българското образование

by admin on 18.04.2013

Фестивалът на българското образование ще се проведе от 25 до 27 април в околностите на Националния дворец на културата в София. За повече информация вижте

http://www.edufest.info/.

 

Събитието провокира интереса на ученици, родители, образователни институции, на ангажирани с това образованието в България за стане по-качествено и да се подкрепят творческите инициативи и талантливите ученици.

Събитието се организира с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката, Центъра за развитие на човешките ресурси, Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, Столична община, Регионален инспекторат – София и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН.

Участват и над 30 други организации.

Събитието има медийни партньори утвърдени български медии.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: