Философски изследвания на виртуалната култура

by admin on 24.06.2013

Виртуалният свят, виртуалният контрол и епистемичната отговорност в мрежата са само част от виртуалните феномени в представената преди дни книга „Философски изследвания на виртуалната култура”.

книга Виртуална култура

Проф. дфн Пламен Макариев и издателят на книгата г-н Йордан Детев представиха новото издание в конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски” на 27 март 2013 г. Това е втората книга, която се издава по проект „Философска виртуална лаборатория”, който се осъщестява с подкрепата на Научноизследователския сектор на Университета.

Съставителят и един от авторите в сборника – доц. д-р Силвия Минева, сподели, че старата философия умело се съчетава с новите технологии, което даде основание на гостите в залата да заключат, че „Пролегомени към една философска антропология” са само начало за заявения интерес от страна на читателите и добро направление за осъществяването на бъдещи изследвания в сферата на виртуалната култура.

© Ростислав Давидов – докторант към катедра „Реторика”

Leave a Comment

Previous post:

Next post: