Форумът The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub) във Варшавския университет

by admin on 12.11.2023

Форумът The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub) във Варшавския университет
На 16 и 17 ноември 2023 г. във Варшавския университет ще се проведе The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub).
The Knowledge-Share Communities (#university&emmahub) EMMA
Домакин е Факултетът по журналистика, информация и книгоиздаване с декан проф. дн Адамоски.
Доцент дн Ана Гиналска ръководи организацията на събитието.
На 16 ноември професор доктор Castulus Kolo, президентът на European Media Mangement Association (EMMA), ще изнесе лекция.
36 са участниците и те са изследователи от 18 държави. Участниците ще представят своите презентации и ще участват в семинари и творчески работилници на 16 и 17 ноември.
Те ще споделят анализи на медиите от държавите, в които работят като експерти.
Темите за медийното образование и медийната култура, за ролята на медиите в обществото, за мениджмънта на медиите и журналистическите жанрове са в дневния ред на дискусиите.
https://www.facebook.com/events/249596714387699/?paipv=0&eav=AfZAdkgDYz6ksotFFMSzBzwznmE3mpdr10eXyZk0ZnquRxU6YRtbS9f1hsk4xO4gwSE&_rdr

Leave a Comment

Previous post:

Next post: