Хипербола

by admin on 14.04.2021

Хипербола
Определение
– това е риторична фигура, която се състои от прекомерно увеличаване или намаляване на аспект, характеристика или свойство на това, за което се говори.
Използва се, за да се придаде по-голяма изразителна сила на съобщението или да се направи определено въздействие или ефект върху събеседника. В този смисъл тази реторична фигура може да се използва и като образ, част от фигуративен език, и като ироничен или хумористичен ресурс.
Хиперболата умишлено преувеличава или надхвърля правдоподобността, за да подчертае или подчертае нещо, за да го направи по-интересно или нетипично. Въпреки това, събеседникът като цяло е в състояние да разпознае кога някои данни, аспект или факт се хиперболизират и в този смисъл той знае, че не трябва да приема думите по номинал, в техния буквален смисъл, а по-скоро в преносен смисъл.
Източник: Warbleton Council https://warbletoncouncil.org/
Примери
1. Новогодишно обръщение, 2020 година, президент Румен Радев
Достъпът до вода и въздух се превръща във въпрос на оцеляване.
Народ, който е бил сред водещите в културното развитие на Европа и пример за изграждане на просветена държавност, не може днес да се задоволява с плахи амбиции и последни места в европейските класации.
Съчетават се реторичните фигури антитеза, контраст и епитет.
2. Първа реч на Васил Божков като лидер на партия
Моята огромна вина е, че не направих това по-рано. Поддадох се, защото исках да запазя бизнеса, граден 30 години, хилядите работни места и да не разрушавам съдбите на хората, свързани с работата ми. С това си действие подпомогнах разрастването на тумора, който унищожава държавата ни.
Хиперболата е комбинирана и с метафора.
3. “Лунната реч”, Кенеди

https://bul.sdv3tutorials.com/50-years-ago-today-we-chose-go-moon-139769

Комуникативната ситуация: По време на студената вайна, когато САЩ и СССР се съревновават кой първи ще завладее космоса и ще постигне по-големи успехи в тази област.
Дали ще стане сила за добро или лошо зависи от човека, и само ако САЩ заемат позиция на превъзходство, можем да помогнем да се реши дали този нов океан ще бъде море на мира или нов ужасяващ театър на войната… да бъдат изследвани и овладени, без да се хранят огньовете на войната, без да се повтарят грешките, които човек е направил с разширяването на неговата заповед в нашия глобус …
Хиперболата е комбинирана с градация, анафора и метафора.

4. Туит на Доналд Тръмп преди изборите от 2020 г.

Тези избори са избор между икономическото възстановяване при Тръмп и депресия при Байдън. Това е избор между икономически бум при Тръмп и карантина при Байдън. Това е избор между нашия план да убием вируса и плана на Байдън да убие американската мечта.
Хиперболата е комбинирана с градация, антитеза и анафора.
© Наташа Юсева, ПР – втори курс, ФЖМК, учебен предмет „Публична реч“ при проф. И. Мавродиева.
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: