Четвъртата Международна научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“ на 8 – 9 ноември 2018 г. във Великотърновския университет

by admin on 24.09.2018

Четвъртата Международна научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“ ще се проведе на 8 – 9 ноември 2018 г. във Великотърновския университет.
Темата на конференцията е: „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“
За повече информация:
Информационно писмо 1 (4)
Заявки за участие се приемат на адрес: media21conf@ts.uni-vt.bg
Срок за подаване на заявките: 15 октомври 2018 г.
ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21.ВЕК

Leave a Comment

Previous post:

Next post: