Публикации

“Глобалната културна политика на ЮНЕСКО” от професор Росица Йорданова “Глобалната културна политика на ЮНЕСКО”, автор професор Росица Йорданова, е издание на Университетското издателство на ВСУ „Черноризец Храбър” от 2015 г. Книгата впечатлява на няколко равнища. Първо, това е систематизираното представяне на огромния обем информация, свързан с културната политика на ЮНЕСКО, като се започва от 1945 [...]

{ 0 comments }

Метафоричният израз, играта и базовите понятия в книгата „Сладоледена реторика” с автор Зорница Христова Красивото оформление на книгата „Сладоледена реторика” с автор Зорница Христова грабва веднага погледа. Вероятно една от причините са илюстрациите на Аля Маркова. Другите причини да се прочете книгата са: – текстът; – структурата; – хармоничното съчетаване до синергия на слово и [...]

{ 0 comments }

„Езикът на академичната комуникация” – „Ключ към успеха”. Термини на 3 езика: български, английски, руски В заглавието всъщност частите са в следната последователност „Ключ към успеха. Езикът на академичната комуникация”. Авторите Галина Шамонина и Боряна Костова са преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Книгата е на пазара от 2014 г. и представлява принос в [...]

{ 0 comments }

Юлиана Попова “Ръководство по организационна комуникация” “Ръководство по организационна комуникация” е издание на Русенския университет от 2010 г. По принцип този писмен жанр на академичната комуникация има утвърдено място в университетското образование. Ръководството се приема като нещо рутинно и необходимо за обучението на студентите. Всъщност ръководство не се пише лесно, в него се представя опитът [...]

{ 0 comments }

Представяне на книгата „Съдържанието е цар. Онлайн писане и редактиране (основи на електронния маркетинг)” с автори Дейвид Мил и Дейвид Чафей  Десислава Стоичкова   Дейвид Мил е дългогодишен журналист в изданията „Дейли рекърд”, „Хобърт меркюри”, „Ивнинг таймс”, а от 1994 г. работи като онлайн редактор в издания като „Дейли рекърд”, „Съндей мейл”, а по-късно оглавява [...]

{ 0 comments }

Чавдар Христов е заместник-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, доцент и доктор по социология, преподавател по кризисен мениджмънт и убеждаваща комуникация, част от състава на катедрата на ЮНЕСКО ”Комуникация и връзки с обществеността”. Новата му книга е озаглавена „Войната на идеите” и във впечатляващия обем от над 300 страници доц. Христов насочва вниманието [...]

{ 0 comments }

„Изследвания в обучението по съвременни езици” е книга, написана от авторитe Тодор Шопов и Екатерина Софрониева и е издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” от 2014 година.  Книгата е принос към няколко научни области. Едната е методологията и по-конкретно кои методи на изследвания по какъв начин самостоятелно и с комбинация могат да се използват, [...]

{ 0 comments }

Рецензия на книгата „Ефектът Фейсбук” с автор Дейвид Къркпатрик  от Десислава Добрева, докторант по виртуална реторика във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Дейвид Къркпатрик е американски журналист и автор, който пише по теми, свързани с технологиите. Той е бивш главен редактор на рубриката „Интернет и технологии“ на сп. „Форчън“, където отразява компютърната и [...]

{ 0 comments }

Докладите от конференцията на ESTIDIA http://www.estidia.eu/news.html, проведена от 3 до 5 октомври 2013 година в Бари, Италия, в Университета „Алдо Моро”, са отпечатани в престижното международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”  (ISSN 2285 – 3324).  Докладите са поместени в два поредни броя, а именно Volume 2, Issue 2, 2013 and Volume 1, Issue 1, [...]

{ 0 comments }

Корективен речник на чуждите думи в българския език в онлайн вариант е достъпен в сайта http://dictcorrect.com/ Изписването на думата съгласно правописните норми на съвременния български език, правилното поставяне на ударенията, значението на думата – това са част от предимствата на този Корективен речник на чуждите думи в българския език. Освен това можем да открием и примери [...]

{ 0 comments }