Жанрове и формати

Изследване на устната реч в българските подкасти Моника Чалъкова Съдържание Увод 2 Първа част. Причини за възникване на подкастите. Видове подкасти според начина на финансиране и според обслужваните теми 4 Втора част. Устната комуникация – фонетични, морфологични, синтактични, прагматични и лексикални маркери за отклонения от нормата 6 2.1. Фонетични особености 7 2.2. Морфологични особености на [...]

{ 0 comments }

Видове аргументи и невербално поведение на Доналд Туск 1. Въведение 2. Видове аргументи в речите на Доналд Туск 3. Невербално поведение 4. Заключение 5. Цитати и бележки 6. Библиография 7. Приложение Въведение В настоящата курсова работа ще направя анализ на аргументацията и невербалното поведение на бившият председател на Европейският съвет – Доналд Туск. Ще разгледам [...]

{ 0 comments }

Идентичност и етнос в речите на Барак Обама от предизборната кампания през 2008 г. 1 Увод 1.1 Актуалност и значимост на темата 1.2 Предмет и цел на анализа 2 Общи особености в реториката на Барак Обама 2.1 Етос, патос и логос – трите аристотелски стълба в речите на Барак Обама 3. Реч за обявяване на [...]

{ 0 comments }

Сравнителен анализ в публичното поведение на Мишел Обама и Мелания Тръмп 1. Увод……………………………………………………………………………………………….. стр.3 – Актуалност и значимост на темата – Предмет и цел за анализ – Поставени задачи 2. Роля на реториката при публични изяви………………………………………………. стр. 4 3. Поява на пубчината сцена……………………………………………………………………. стр. 5 4. Сравняване на публична изява като част от предизборната президентска [...]

{ 0 comments }

Послания на визуалната аргументация по време на пандемията от COVID – 19 1. Увод 2. Значимост на визуалната аргументация за комуникационните професии 3. Анализирани обекти: * Гол протест на немски медици * Илюстрации на Алиреза Пакдел * Улично изкуство * Отражение върху модата * Проектът „Пауза“ * Статуята на Исус Христос в Рио де Жанейро [...]

{ 0 comments }

Анализ на аргументацията и невербалното поведение на Петър Стоянов в предизборния дебат от 16.11.2001г. Съдържание 1. Въведение 1.1. Обект на изследването 1.2. Цел на изследването 2. Глава Първа: Невербална комуникация 3. Глава Втора: Аргументация чрез невербална комуникация 4. Глава Трета: Дебатът Стоянов срещу Бонев 4.1. Ситуацията и решенията на П. Стоянов, довели до загубата на [...]

{ 0 comments }

Особености на жени оратори 1. Увод………………………………………………………стр.1 – Обосновка на актуалността и значимостта на темата – Обект/предмет – Цел – Задачи 2. Основна част……………………………………………….стр.2 – Ораторство – Женското ораторство – Особености на жените оратори • Мерил Стрийп • Опра Уинфри • Дженифър Брея • Елиф Шафак • Хилъри Клинтън • Индира Ганди • Дилма Русеф 3.Заключение……………………………………………………стр.11 [...]

{ 0 comments }

Сравнителен анализ: Елиф Шафак и Камерън Ръсел по време на TED Talks Съдържание 1. Увод • Актуалност и значимост на темата • Предмет и цел на анализа • Поставени задачи 2. Анализ на речите • Комуникативна ситуация, в която е произнесена речта. Какво е TED Talks? • Комуникативна роля на ораторите • Аудиторията, пред която [...]

{ 0 comments }

Новините днес – кое е истина и кое – не? В съвремието все повече нараства влиянието на медиите върху общественото мнение. Това се дължи на факта, че точно те са тези, от които черпим информация за заобикалящия ни свят. Именно защото ролята на медиите е значителна в социалния живот, е от изключителна важност медийното съдържание [...]

{ 0 comments }

Методът на симулативната игра – учене чрез практика Съвременната реалност е такава, че изисква от нас да бъдем все по-прагматични, за да може да се справим ефективно с проблемите, пред които ежедневно се изправяме. Прагматизмът обаче е философия, начин на мислене и възприемане на света. Прагматичният човек е практик, справящ се с предизвикателствата по пътя [...]

{ 0 comments }