Събития

Покана за научна конференция Организира се научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания“ на 30 март 2018 г. Научната конференцията се провежда в рамките на проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 [...]

{ 0 comments }

На 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Организатори са Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти и Институтът по реторика и комуникации. На 2 февруари 2018 г. конференцията бе открита от заместник-министъра на Министерството на образованието и [...]

{ 0 comments }

Ученици от Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий” видяха уникална етнографска карта на село Баничан и чуха разкази на специалисти. Изложбата „Да съхраним българското“ се организира и проведе на 22 декември 2017 г. с участието на 3 страни: – „Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, по-конкретно учениците от 2А клас с [...]

{ 0 comments }

Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ се проведе на 15 декември 2017 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. В семинара участват 20 докторанта. Някои от тях представиха резултати от научни изследвания, използвани от тях методи, планове за анализи и апробирани научни [...]

{ 0 comments }

Official_Languages in Contact call for paper_16.11.2017_small(1) Call for Papers International Conference LANGUAGES IN CONTACT/CULTURES IN CONTACT 2018 16–17 June, 2018 organized by: Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wroclaw Branch, Poland Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland Israel Study Center, Israel Faculty of Cultural and Social Sciences, University of Salzburg, [...]

{ 0 comments }

Институтът за исторически изследвания – БАН чества 70 години от своето основаване. На 5 декември 2017 г. от 9.30 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември” № 1) ще се проведе научна конференция „Историческата наука пред съвременните предизвикателства” в Големия салон на БАН. Ще бъде открита документална изложба „70 години живяна история” във [...]

{ 0 comments }

5 thInternational Conference on Theoretical and Applied Linguistics Structure, Use, and Meaning. Language Policies and Practices in Institutional Settings. Brașov, 13-15 September 2018 SUM 2018_CfP FINAL (1)

{ 0 comments }

На 14 октомври 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, във Философския факултет, се проведе научна дискусия на тема: „Аргументацията – традиции и перспективи“ (Истина и неистина в политическата и правната аргументация). Организаторите на събитието са проф. дфн Мариета Георгиева Ботева, професор по реторика и връзки с обществеността; доц. Иво Ангелов Дочков – [...]

{ 0 comments }

Семинари за методи на изследвания като част от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ Проектът навлиза в следващата фаза и съгласно програмата и графика, ще се проведат три семинара – по един през месеците октомри, ноември и декември – с [...]

{ 0 comments }

Успешни дейности по два работни пакета по проект „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ През първите 6 месеца от работата по проекта, участниците реализираха успешно следните дейности: По Работен пакет 2 от докторантите и младите учени са направени обзори и анализи [...]

{ 0 comments }