ESTIDIA: „DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION“

by admin on 01.10.2017

ESTIDIA: „DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION“
ivanka-opne-speech
На 29 и 30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ успешно се проведе международната научна конференцията ESTIDIA: „DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION“.
На 29 септември 2017 г. конференцията бе открита официално от заместник-ректора на Софийския университет проф. Мария Стойчева и от заместник-декана на Философския факултет проф. Оля Харизанова. Проф. Иванка Мавродиева представи в речта си при откриването пред участниците от 25 държави конференцията, програмата, дейностите. Проф. Корнелия Илие от Университета в Молмьо изнесе лекция на тема „Challenges of interpersonal and intergroup communication in the public sphere“.
Работата продължи в секциите и творческите научни работилници в 5 зали в Южното крило на Софийския университет. Докладчиците представиха резултати от изследвания на интеркултурната комуникация, комуникацията и образованието, хумора и комуникацията, медиите, политическата комуникация и диалога.
На втория ден 30 септември работата продължи с ключовата лекция на проф. Хелън Спенсър-Отей от Университета в Уоруик на тема „Managing relations across cultures: challenges, concepts and strategies“.
Фокусът през втория ден бе върху дигиталната комуникация, социалните мрежи, онлайн медиите, медиите, стратегиите в комуникацията и в частност политическата комуникация, комуникацията в бизнеса и други.
Проведена бе кръгла маса, в която се очертаха бъдещите дейности на ESTIDIA.
Конференцията даде възможност за създаване на новите научни контакти, бъдещи проекти и изследвания в областите комуникация, диалог, политическата комуникация, медии, дигиталната среда.

Научната конференция се проведе в резултат на подкрепата на Философския факултет на Софийския университет и в сътрудничество с ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue), чийто президент е проф. Корнелия Илие и проф. Иванка Мавродиева, преподавател във Философския факултет и председател на Института по реторика и комуникации.

ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) http://www.estidia.eu/
Философски факултет – http://phls.uni-sofia.bg/
Институт по реторика и комуникации – http://www.iorc.info/

Leave a Comment

Previous post:

Next post: