World Speech Day – Rhetoric Remix – 15 март 2021 година

by admin on 10.04.2021

World Speech Day – Rhetoric Remix се проведе на 15 март 2021 година.
Темата е оригинална и новаторска, звучи мотивиращо.
“Humanity at a Crossroads: what future speeches and speech writing.”
Събитието се организира от Simon Gibson. Founder
World Speech Day, WSD live in some 100 countries
www.worldspeechday.com

За повече информация за организатора и опита на Simon Gibson вижте в профила в бизнес социалната мрежа LinkedIn, където са представени събития, обучения, идеи.
https://www.linkedin.com/in/simongibsonwriter/
World Speech Day е креативна идея и тя има устойчиво проявление и традиции. Представители на различни държави и университети от цял свят споделят своя опит, представят съвети, очертават нови научни полета.
В събитието на 15 март 2021 година взеха участие:
Prof. Ivanka Mavrodieva – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Институт по реторика и комуникации,
Prof. Stephen Llano – Ph.D., Department of Rhetoric, Communication & Theater, St. John’s University, Queens, NY
Harish Natarajan – изследовател на дебатите онлайн и офлайн – UK, London https://www.facebook.com/watch/live/?v=243579106939581&ref=watch_permalink
Dr. Dennis Becker – треньор, обучител, с десетилетен опит в създаването и произнасянето на речи. https://speechimprovement.com/dr-dennis-becker/
Prof. Erik Hemming – Senior Lecturer in Languages and Communications at the Åland University of Applied Sciences.
Julianne Stewart – спийчрайтъра от Австралия, с опит в ПР в изпълнителната власт.
Събитието е представено в блоговете:
https://mavrodieva.wordpress.com/
http://mavrodieva.blogspot.com/
Simon Gibson представи логото на Института по реторика и комуникации, което е жест за сътрудничество в областта на реториката в съвременните й проявления и в събитието World Speech Day – Rhetoric Remix.
проф. Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: