XIII академичен омнибус: Комуникация в условията на кризи

by admin on 11.05.2016

XIII академичен омнибус: Комуникация в условията на кризи
BAAC Logo goldОрганизира Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ, с медийното партньорство на електронните научни списания „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/) и с подкрепата на изворна вода RILANA® в рамките на Десетия PR Фестивал. 19 май, четвъртък , 2016 г., 10:00 – 13:30 часа, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората.

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ
ПР_Омнибус_19_май_2016
10:00 – 10:15 ч.
Откриване. Встъпителни думи от проф. дфн Милко Петров, председател на БААК и съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността (БКВО),ФЖМК, СУ.
10.15- 1030 ч.
Модератор: проф. дфн Милко Петров
Проф. дфн Иванка Мавродиева. Дигиталните комуникации – да ги възлагаме или да ги управляваме вътрешно? (БААК, ФФ, СУ)
10:30 – 10:45 ч.
Асен Асенов. Комуникационната криза – новото нормално? (БДВО)
10:45 – 11:00 ч.
Гл. ас. д-р Александър Христов. Проблеми в отношението ПР агенция и клиент – управление на очакванията (БААК, БДВО , УНСС)
11:00 – 11:15 ч.
Доц. д-р Стефан Серезлиев. Клиент и комуникационна агенция – креативност по време на кризи. (заместник-председател на БААК, ВТУ)
Дискусия 11:15 – 11:45 ч.
11:45 – 12:00 ч.
Модератор: доц. д-р Стефан Серезлиев
Доц. д-р Теодора Петрова . Медийни комуникации в условията на тероризъм. (БААК, ФЖМК, СУ)
12:00 – 12:15 ч.
Аня Павлова. Година на президентските избори. Година на голямата комуникационна депресия. (ИМАГИНЕС, съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността) (БКВО)
12:15 – 12:30 ч.
Доц. д-р Георги Калагларски . Комуникацията елит- публики: рефлексии и деформации (БААК, ВСУ, СБЖ)
12:30 – 12:45 ч.
Проф. дфн Милко Петров. Комуникационните недоразумения. Непознавана или нарушавана идентичност. (БААК, ФЖМК, СУ).
12:45 – 13:00 ч.
Доц. д-р Чавдар Христов. Глобализация на репутационните кризи: дигитализация и изтичане на информация. (ФЖМК, СУ)
13:00 – 13:30 ч.
Заключителна дискусия.
С подкрепата на изворна вода Рилана
Рилана Рилана

Leave a Comment

Previous post:

Next post: