Абдукция

by admin on 09.12.2012

 Абдукция

Абдукция – (лат. abductio ‘отвеждане’) -  е вид логическо заключение, определено от Чарлс  Пърс  като “гадаене” или “изказване на хипотеза”. Абдукцията е  един от методите на демагогия. Тя е логически метод, подобен на индукция и дедукция, който разговорно наричат „гърбица”. Такова разсъждение, при което говорителят превежда несвързани с темата факти, които обаче инстинктивно се свързват с нея, т.е. такава хипoтеза, която е следствие на процес на извеждане на извод или крайния резултат. С други думи извеждане на хипотетичен извод без логическа и фактологическа връзка.

© Изготвила Виолета Ашикова.

Позоваването на автора и на източника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: