Анализ на Защитна реч на Пач Адамс (Patch Adams), произнесена в едноименния филм от 1998 г. от актьора Робин Уилямс

by admin on 21.06.2018

Реторична/комуникативна ситуация:
Речта е произнесена от героя Пач Адамс (Робин Уилямс) в едноименния филм от 1998 година. Тя е произнесена по повод нападките към нетрадиционните методи на Адамс от страна на комисията. Основна тема са действията на Пач Адамс, който е лекувал хора, без да е завършил съответната образователна степен за лекар. Целта е той да се защити и да „извоюва” правото да бъде лекар напълно официално и законно.
Социални и комуникативни роли на оратора:
Героят Пач Адамс е свободолюбив студент по медицина, който не следва правилата на университета и желае да практикува различен вид медицина и лечение за пациентите, които той не приема като просто пациенти, а като личности и дори негови приятели. Готов е да помогне на всеки, който има нужда, без да иска нищо в замяна. Мечтата му е да открие клиника, в която хората да бъдат лекувани напълно безплатно.
Аудитория:
Аудиторията е директна и се намира на мястото на произнасяне на речта. Присъстващите са комисията, студенти по медицина, медицински сестри. Причините за произнасянето на речта към тази аудитория са желанието на Пач Адамс да докаже, че има нужните качества, желание, воля, безгранична любов и отдаденост към хората(пациентите) и самата професия – лекар, което всъщност е неговата мисия в живота – да помага на хората.
Жанр:
Речта е защитна, информативна относно действията на Адамс, но и мотивираща, вдъхновяваща за всички студенти по медицина, които с цялото си сърце истински желаят да станат лекари, за да бъдат от полза на обществото.
Увод, основна част, заключение:
Ораторът започва речта си, отговаряйки на въпрос на член от комисията. Обяснява ситуацията в ранчото, в което приема пациенти, които обаче освен пациенти са и лекари, защото и те от своя страна помагат на други хора.
В основната част на речта Адамс отговаря на въпроси на комисията, но и задава такива от своя страна, за да подкрепи тезата си. Той пита в кой точно момент докторът се превърнал в нещо повече от верен и изучен приятел, който посещава и лекува болните? По този начин Пач Адамс цели да защити себе си, като докаже, че той е лекар в пълния смисъл на думата, защото прави точно това – верен приятел е и помага на нуждаещите се.
На въпрос какво би станало, ако някой от пациентите умре, докато той ги лекува, героят на Уилямс отговаря с въпрос. Той пита: „Какво лошо има в смъртта, което ни плаши?“. Обяснява, че не смъртта е истинският враг, а най-страшната болест за човечеството – безразличието. Призовава студентите не просто да се борят за оценки, които нямат никакво значение, а да развиват комуникационните си умения сега, като говорят с всички, познати и непознати. Казва им, че освен да слушат и да се учат от професорите, трябва да се сприятелят с медицинските сестри и да попиват знания и опит от тях, защото те всеки ден са били с хората, които са имали нужда от техните грижи.
В заключението ораторът най-силно се опитва да убеди комисията, защо иска да бъде лекар. Иска да стане лекар, за да служи на другите, заради което е загубил, но и спечелил всичко. Казва колко мотивиран е да стане най-добрият доктор, който са виждали някога. Признава, че те имат силата да му попречат да завърши образованието си и да получи титлата и бялата униформа, но не могат да контролират и пречупят духа му. Дава им право на избор или да го признаят като техен колега, или като аутсайдер вечно непреклонен, ала и в двата случая ще бъде като трън в петите, който не може да бъде премахнат, колкото и каквито и усилия да бъдат положени.
Реторични фигури и похвати:
Реторичните фигури и похвати, използвани в избраната реч, имат за цел да въздействат положително и мотивиращо върху аудиторията. В речта са зададени няколко реторични въпроса, които всеки един от аудиторията би си задал и именно отговорите на тези въпроси биха фокусирали вниманието на публиката към оратора и неговите размисли. Използвани са възклицателни изречения, които приповдигат настроението; няма много епитети; използвана е ирония.
Примери: Използвам термина по-общо, господа, но не е ли докторът, някой, който помага на някого другиго? Кога понятието „доктор” заслужи такава почит, като например „О! Моля, насам, доктор Смит !”; или „Извинете ме, доктор Шoлс, какви невероятни стелки за обувки!” или пък „Простете, д-р Патерсън, но метеоризмът ви (мед. понятие за газове) няма миризма”. В кой точно момент докторът се превърна в нещо повече от верен и изучен приятел, който посещава и лекува болните? Какво лошо има в смъртта, сър? От какво толкова сме се изплашили? Защо не можем да се отнасяме към смъртта с известна доза човечност, достойнство и благоприличие. Или, не дай си Боже, дори и с хумор. Смъртта не е врагът, господа!
Аргументация:
Речта има мотивиращ и въздействащ ефект. Провокирана е от действията на Пач Адамс, който е лекувал хора без да има нужното образование. Аргументацията в речта е ясна, тематична и примесена с конкретни примери. Речта въздейства емоционално с цел аудиторията да се замисли над повдигнатия проблем. Основният аргумент е това, че главната мисия на един лекар е да помага на хората. Пример: „Използвам термина по-общо, господа, но не е ли докторът, някой, който помага на някого другиго? В кой точно момент докторът се превърна в нещо повече от верен и изучен приятел, който посещава и лекува болните? Сега ме питате дали съм практикувал медицина… Ако под това разбирате да съм отворил вратата си за тези хора, които са в нужда; за тези, които изпитват болка и да съм поемал грижи за тях, да съм ги изслушвал и да съм сменял студения парцал на челото им, докато температурата им спадне. Ако това е да практикуваш медицина и да лекуваш пациенти, то тогава съм виновен по всички обвинения, сър. ”
Особености на речта: Речта трае 5 минути. Структурирана е добре и е интересна за аудиторията. Стилът на изразяване на оратора на моменти е необичаен, нестандартен, но именно това прави речта толкова добра и въздействаща. Предизвиква аудиторията да се замисли върху истинските проблеми, като безразличието например. Финалът е силен и интересен. Ораторът се изразява пламенно и категорично – той е решен на всичко, за да бъде лекар и нищо не е в състояние да го откаже от тази негова мечта. Завърша речта си, като поставя условие на комисията, но всъщност какво и решение да вземат, и в двата случая печеливш ще е Пач Адамс, защото с диплома за лекар или без, той няма да престане да се учи и да е в помощ на хората, които имат нужда.

© Никола Лилов, студент по специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМК, Софийски университет
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора на анализа на речта от филма „Пач Адамс“ и на Онлайн справочника по реторика и задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: