Анализ на речта на Ема Уотсън от форума на ООН през септември 2014г.

by admin on 12.05.2020

Анализ на речта на Ема Уотсън от форума на ООН през септември 2014г.

Комуникативна ситуация:
Речта е произнесена в централата на ООН в Ню Йорк на 20 септември 2014г. С тази реч Ема Уотсън дава началото на нова кампания под надслов “HeForShe”, която е посветена на постигането на равенство между половете.
Социална и комуникативна роля на оратора:
Ема Шарлът Дюеър Уотсън е английска актриса и модел, известна главно с ролята си на Хърмаяни Грейнджър в поредицата от филми за Хари Потър. Уотсън получава ролята си в първия филм от нея, когато е на девет години, като преди това е играла само в училищни пиеси.
Няколко месеца преди произнасянето на известната си реч в защита на феминизма, актрисата е избрана за посланик на добра воля на ООН. Самата тя съобщава за това в личния си профил в Туитър. Уотсън споделя, че ще сътрудничи на организацията по въпросите за равенство между половете и увеличаването на правата и възможностите на жените.
Английската актриса използва ролята си на посланик на добра воля на ООН, за да изтъкне важността и необходимостта от предприемането на действия за постигането на социално и икономическо равенство между женския и мъжкия пол.
Аудитория, пред която се произнася речта:
Имайки предвид, че речта се произнася в сградата на ООН в Ню Йорк, аудиторията вероятно се състои от представители на всички държави членки на организацията, както и хора, които по някакъв начин са ангажирани да допринасят за функционирането на ООН и за активната работа на нейните кампании. В залата присъстват и представители на медиите – журналисти, фотографи. Конференцията се записва, тоест нейни свидетели стават много хора в онлайн пространството и чрез телевизиите.
Жанр:
По отношение на жанра, речта на Ема Уотсън може да се определи като съвещателна (политическа). Според Квинтилиан целта на този вид реч е да подтикне аудиторията към взимането на решение по даден въпрос. Тя има елементи и на мотивираща и на въодушевяваща. Ако трябва да причислим речта на актрисата към някой от подвидовете речи, то можем да я наречем убеждаваща.
Увод, основна част, заключение, обръщения:
Увод: В началото на речта си Ема Уотсън държи да уточни значението на понятието „феминизъм“, тъй като то все по-често бива асоциирано с неприязън, дори омраза към мъжете. Определянето на думата „феминизъм“ и изключително важно в конкретния случай, тъй като то стои в центъра на цялата реч и е ключово за разбирането на посланието, което актрисата се опитва да предаде на аудиторията.
Основна част: В основната част на речта си ораторът споделя лаконично личната си история за това как е избрала да се посвети на движението феминизъм. Тя разказва за своя сблъсък с враждебното отношение към жените. Актрисата споделя разочарованието си от факта, че все по-малко жени избират да се асоциират с феминизма. От думите й можем да заключим, че според нейните разбирания една жена има право да се изразява точно толкова свободно и уверено, колкото всеки един мъж.
Заключение: Към края на речта Ема Уотсън призовава към разширяване на правата на жените по света. Повдига важния въпрос за неравностойното заплащане между жените и мъжете. Изтъква спешната нужда от вземането на женското мнение под внимание в политическите въпроси. Заявява, че една жена има пълното право да поддържа тялото си както намери за добре.
Обръщения: Ема Уотсън не се обръща към конкретни лица или към някаква специфично обособена група от обществото. От този факт се подразбира, че нейната цел е да ангажира вниманието на мъже, жени, големи, малки – хората по целия свят, тъй като действията на всеки един индивид може да допринесе за постигането на равенство между половете.
Реторични фигури и похвати. Ситуативна употреба, уместност и ефективност:
Най-ярко в речта се откроява повторението на относителното наречие „когато“. Тя употребява тази дума неколкократно, когато говори за важните моменти от живота си. Това повторение символизира градацията на нейната емоционалност в момента на произнасянето на речта.
„Когато“ бележи всяко едно житейско събитие, което е било ключово за нейното решение да се посвети на феминизма като идеологическа нагласа. Анафорично е използван и изразът „мисля, че е правилно“ към края на речта. Трикратното му повторение, както и контекстът на неговата употреба, затвърждават позицията на оратора. Въпреки че употребява формата на глагола „мисля“ в първо лице, единствено число, не бива да бързаме със заключението, че говори единствено за своето собствено мнение. Чрез думите си тя изразява желанието за промяна на още много жени по целия свят.
Аргументи. Видове аргументация. Уместност и ефективност на аргументите:
Аргументът, на основата на който е изградена цялата реч е този за личния опит. Английската актриса и посланик на добра воля на ООН използва именно този вид аргумент, за да докаже тезата си, за да покаже на аудиторията и на всички зрители, че всяка жена, независимо на каква възраст е, може да бъде жертва на полова дискриминация и да лиши себе си от нещо любимо заради някакви си предразсъдъци, вкоренени в съзнанията на околните. Този аргумент е много уместен за конкретната ситуация, тъй като с негова помощ аудиторията разбира защо актрисата влиза в ролята на защитник на правата на жените и сам по себе си представлява обещание за активна работа по наболелия въпрос.
Невербално поведение. Глас, интонация, темп на речта:
Най-характерното за вербалното поведение на Ема Уотсън са равните паузи между изреченията и плавният темп на изговаряне на всички думи. Интонацията засилва емоционалността на изказа. На моменти се усеща треперене на гласа, предизвикано от личната обвързаност на оратора с текста, които произнася. Гласът на Ема Уотсън е мек и приятен, което прави речта по-интересна и по-лесно задържаща вниманието.
Ема Уотсън е облечена в рокля в цвят слонова кост, която е с дълъг ръкав (ако ръцете бяха на показ щеше да е твърде неуместно имайки предвид важността на конференцията). Роклята е елегантна, но не твърде официална – стилът на обличане е предварително съобразен с вида на събитието. Деколтето е триъгълно и не е твърде изрязано. Тънкият колан на кръста е съвсем семпъл и подчертава фигурата на актрисата. Предимство в случая е, че тя е със стройна фигура, тъй като се подчертава нейната грация и елегантност (може да се възприеме дори като символика на нежния пол). На яката има стикер с логото на кампанията „HeForShe”, който по принцип не е част от тоалета. Това подсказва, че той умишлено е поставен там, за да се подчертае отдадеността на Ема Уотсън и да се напомни, че тя има съществена роля във въпросната кампания.
Гримът е доста обикновен, не е в прекалено тъмни нюанси. Очите съвсем леко са подчертани с характерен тип сенки. Актрисата има хубави дълги мигли, които са подчертани със спирала. Акцентът е поставен върху червеното червило – знак за самостоятелната, независима, решителна жена.
Косата е хваната на обикновена ниска опашка, може би не е специално направена от фризьор.
Тялото е стабилно, стойката е изправена, няма излишни паразитни движения, които да издават нервност и притеснение. Ораторът е напълно убеден в това, което казва и това ясно личи от позицията на тялото.
Специфичните накланяния на главата и примижаването с очи могат да се тълкуват като жестове на разочарование, критика, дори могат да показват повторното преживяване на неприятни моменти, но този път чрез спомените.
Манипулативни тактики и механизми, използвани от оратора:
Не са установени такива. Споделянето на личния опит свидетелства за искреността на думите на оратора.
Интеркултурни особености:
Актрисата споделя, че е от Великобритания и че смята, че трябва нейното заплащане да бъде равно на това на нейните колеги мъже. Именно защото споменава родината си вероятно много от зрителите научават, че във Великобритания заплащането на мъжете е по-високо от това на жените. Това ни кара да стигнем до извода, че и в много други страни вероятно нещата стоят по същия начин.
Други особености на оратора:

Ема Уотсън има много особен вид реторика. Начинът й на произнасяне а речта е завладяващ сам по себе си с всички свои елементи – мелодиката на гласа, изразителният поглед, непрекъснатото осъществяване на визуален контакт с аудиторията. Актрисата е много умел и талантлив оратор, успява да грабне интереса и да повлияе на нагласите, да създаде повод за размисъл и да подтикне отсрещната страна към действие.
© Анализът е на Лиана Ангелова, специалност „Връзки с обществеността“, втори курс, ФЖМК, Софийски университет. Работа е част от дейности по „Публична реч“, курсът е воден от проф. И. Мавродиева.
© Онлайн справочник по реторика.
Цитирането и позоваването на автора/преводача и на Онлайн справочника по реторика е задължително.
В сайта е включен и преводът на речта.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: