Анализ на реч на актьора Наум Шопов в сериала „Откраднат живот” срещу тютюнопушенето, произнесена пред ученици

by admin on 29.05.2018

Анализ на реч на актьора Наум Шопов в сериала „Откраднат живот” срещу тютюнопушенето, произнесена пред ученици

Анализ на речта по модела на проф. дн Иванка Мавродиева

Реторическа/комуникативна ситуация:
Речта е произнесена от героя Борис Тасев (Наум Шопов) в българския сериал „Откраднат живот”. Основна тема на речта е вредата от тютюнопушенето. Целта е да предотврати тютюнопушенето както при учениците, така и при възрастните (зрителите на сериала).

Социални и комуникативни роли на оратора:
Героят Борис Тасев е коремен хирург от болница „Свети Кирил” гр. София. Той е млад и амбициозен. Доктор Тасев е известен със съпричастността си към пациентите, любовта към работата си и честността.
В сериала „Откраднат живот” героят на доктор Тасев се развива в положителна посока. Готов е да помогне на всеки, който има нужда, без да иска нищо в замяна. Всички колеги го уважават и ценят.

Аудитория:
Аудиторията е директна и се намира на мястото на произнасяне на речта. Присъстващите са ученици от столично училище. Причините за произнасяне на речта към тази аудитория са социални. За част от аудиторията се приемат и зрителите на сериала, които са неопределени по пол и възраст.

Жанр:
Речта е информативна, но и поучаваща или вдъхновяваща, тъй като доктор Тасев я произнася във вид на лекция пред учениците. Също така се улавят нотки на вдъхновение и мотивация. В книгата си „Реторика и ораторско изкуство”,

Увод, основна част, заключение:
Ораторът започва речта си като диалог за разлика от повечето речи, които започват с обръщения. Доктор Тасев залага на пример с везна, за да може аудиторията (децата) да разберат по-лесно тезата му.
Основната част на речта започва с въпрос. Ораторът подкрепя тезата си с безброй примери. Доктор Тасев дава примери от личния си живот, за да постигне доверие у аудиторията. Фактът, че намесва личния си живот придава емоционалност на речта. Историята, която той разказва е за дядо му, който е направил грешния избор и е наклонил везната към смъртта. Чрез тази история доктор Тасев цели да докосне емоционално аудиторията и респективно всеки един, който е част от нея, да приеме лично основната идея и да се замисли върху действията си. През цялото време ораторът комуникира с аудиторията като им задава въпроси, на които тя отговаря. Тази обратна връзка е ключова за ефекта на речта му, тъй като аудиторията са деца, а тяхното внимание трудно се запазва за дълго време. Той повдига и един от най-важните въпроси свързани с проблема с тютюнопушенето – а именно как се започва. Децата имат навика да си подражават, а доктор Тасев деликатно им казва, че не е готино да подражаваш на вредните неща.
В заключението ораторът говори в положителна насока. Заключението на една реч оставя най-силните и най-трайните впечатления. Той дава съвети на децата как да бъдат готини по безопасен и добър начин и ги окуражава да взимат правилните решения в живота си. В последното изречение той представя отново главната цел на тезата си – а именно: „И не забравяйте – каквото и да направим отива на везната. Затова мислете! Благодаря ви!”.

Реторични фигури и похвати:
Реторичните фигури и похвати, използвани в избраната реч, имат за цел да въздействат положително и мотивиращо върху аудиторията. В речта са зададени няколко реторични въпроса, които всеки един от аудиторията би си задал и именно отговорите на тези въпроси биха фокусирали вниманието на публиката към оратора и неговите размисли. Използвани са хипербола, възклицателни изречения, които приповдигат настроението, епитети.
Въпросите, които задава, както и отговорите, които дава, правят речта диалогична и не е назидателна: ето и примери:
- „Виждате ли сега колко абсурдно изглежда , че пушачите и дядо ми избират цигарите? Вижте колко тежи едното и колко тежи другото. Защо го правят?“;
- „Някой от вас пробвал ли е цигари? Как се започва? Появява се един ученик, който пуши и искаш да му подражаваш. Затова почваш да пушиш и ти. Смяташ, че цигарите те правят готин, отворен. Аз не виждам нищо готино в това да имаш жълти зъби и лош дъх. Освен цигарите какво друго може да те направи готин? Последният смартфон? Не!“

Аргументация:
Речта има мотивиращ и въздействащ ефект. Провокирана е от един основен проблем на човечеството – тютюнопушенето. Хората не осъзнават последствията от нещо незначително на пръв поглед. Аргументацията в речта е ясна, тематична и примесена с конкретни примери. Речта въздейства емоционално с цел аудиторията да се замисли над повдигнатия проблем. Основният аргумент е лична история/личен опит. Ето и пример: „Това тук е моят дядо. Тук той е на 50 години и е страстен пушач от малък. Според вас какво са му стрували цигарите? Точно така! Пари, време и живота – рак. Цигарите са му стрували щастие. Заради тях той не е могъл да види как синът му става лекар също като него. Не е могъл да присъства на сватбата му. Не е могъл да присъства на раждането на своя внук – моето раждане. Не е могъл да види как тръгвам на училище и не е могъл да види как ставам лекар също като него.“
Като оратор докторът използва в началото визуална аргументация и демонстрация, за да улесни възприемането на медицинската информация:
„…Затова съм донесъл една везна и тежести. Тези тежести представляват значимите избори в нашия живот. Трябва много да внимаваме в коя чинийка и по колко слагаме, защото това би могло да наклони везната към едната страна, където е животът или в другата – където е смъртта.“

Особености на речта:
Речта трае 4 минути. Структурирана е много добре и е лесно разбираема за аудиторията. Съдържа в себе си много прости и близки с всекидневната реч думи. Историята, която е разказана, е аргумент на лична история, която е умело използвана в дадената ситуация, за да повлияе емоционално и поучително на аудиторията. Предизвиква я да се замисли над проблема и решението му.
Финалът е интерес, съдържа апели и призиви, но без да са назидателни, запазва се атмосферата на споделяне на информация от лекар, експерт, медик:
„Благодаря ви деца! Пожелавам ви да бъдете здрави, щастливи и много готини. И не забравяйте – каквото и да направим отива на везната. Затова мислете! Благодаря ви!”
Ораторът е връща отново към метафората, визуалната метафора на везната и се получава завършеност на речта.

© Виктория Матеева, студент по връзки с обществеността, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора на анализ а и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: