Анализ на реч на Камерън Ръсел по време на TEDxMidAtlanti

by admin on 21.04.2019

Анализ на реч на Камерън Ръсел по време на TEDxMidAtlantic
Реторическа/Комуникативна ситуация
TED е поредица от конференции, създадена с цел да популяризира идеи, които са ценни за разпространяване. От своя страна TEDx са независими TED-подобни събития, които могат да бъдат организирани от всеки, който е получил безплатен лиценз от TED. Събитията са с нестопанска цел. Конкретната реч на Камерън Ръсел е произнесена по време на TEDxMidAtlantic през октомври 2012 година, когато основното мото на събитието е било „Бъди безстрашен“. Основната тема, която представя Ръсел е: „Външният вид не е всичко“ и е достатъчно смела да разкаже подробности за професията си, които никой до този момент не е. Декорът на събитието е представен единствено от малък стол, на който са поставени дрехите на Камерън Ръсел, които тя използва още в началото на речта си. Липсват други декорации по сцената. Ораторът е позициониран на малка сцена, която е издигната на не повече от 20 см от земята. Прави впечатление, че аудиторията е на доста по-голяма височина спрямо оратора.
Социална/Комуникативна роля на оратора
Камерън Ръсел е професионален модел, който започва кариерата си на крехката възраст от 16 години. Майка ѝ има познат, който работи за Ford Models и решава да запише Камерън. През 2012 година речта, която произнася по време на TedxMidAtlantic е определяна за една от най-популярните и силни речи произнасяни някога на подобно събитие. Това, което я отличава от останалите оратори в тематиката е факта, че тя е професионалист в сфера, в която външния вид е от съществено значение и не се страхува да издаде тайни от модния свят.
Камерън Ръсел произнася речта си пред директна аудитория – няколко стотици души, които се намират в залата. Изявата е записана и след това разпространена и в интернет страницата на TED, както и в YouTube, което я превръща и в обект на вторична виртуална аудитория. Благодарение на множеството канали, на които е разпространена, речта е достигнала до голям брой хора и може да се направи заключението, че е постигнала целта си – да накара хората да се замислят за важността на външния вид.
Неезикови средства в поведението на оратора
В началото Камерън Ръсел се появява в стилна, къса рокля (над коляното) по тялото, високи обувки и спусната коса. Малко след като започва речта си тя се преоблича обувайки дълга пола, жилетка и сменяйки високите обувки за равни такива. Косата през цялото време остава спусната. Това показва връзката между женствения тоалет в началото и по-неутралния след това. В нито един момент косата не прикрива лицето. Гримът е лек, ненатрапчив, липсват всякакви бижута. Движенията, които прави по време на речта са редуцирани до малки стъпки по сцената и леки движения с ръцете. Усмихва се през голяма част от времето, самоиронизира се и предизвиква смях в аудиторията. Шегите са обвързани с темата и са подходящи. В началото са значително повече, но с течение на времето и навлизането в темата намаляват. Темпото, с което говори е бавно, всяка дума се изговаря внимателно и се акцентира на моментите, в които има послания към публиката различни от разказ за детството или любопитна случка. Погледът на Ръсел през цялото време е насочен към публиката или към дисплея с нейни снимки, които тя разглежда заедно с аудиторията. Прави впечатление, че нито веднъж не поглежда в камерата.
Аудитория, пред която е произнесена речта
Аудиторията, пред която е произнесена речта включва не повече от 200-300 посетители на конференцията, които по националност са преобладаващо американци, а спрямо кадрите може да се отсъди, че около половината са мъже, а другата половина – жени. По израженията по време на представянето, както и смеха и аплодисментите може да се направи заключение, че публиката е харесала речта на Ръсел.
Особености на речта
Речта е с подходящото времетраене – 9 минути и половина. Достатъчни, за да се предаде основната теза, както и аргументите без аудиторията да загуби интерес. В допълнение трябва да се добави, че едно от изискванията на TED е речта да е не по-дълга от 18 минути. Представената от Ръсел напълно изпълнява това изискване. Изреченията са ясни, кратки, използва се подходящ тон, интонация и паузи.
Жанр на речта
Целта на речта е да бъде вдъхновяваща и подканваща хората да се замислят за важността на външния вид и това, че хората не го избират, когато се раждат.
Увод, основна част, заключение
Уводната част започва с твърдението на Ръсел, че може да промени мнението на аудиторията за нея за по-малко от 10 секунди и демонстрирането на това твърдение посредством преобличането. Още в началото тя индиректно оставя настрани имиджа си на успял модел като красивите дрехи биват заменени от жилетка и дълга пола. Предразполага аудиторията си, премахва бариерите между оратор и публика. Това се затвърждава и от снимката от модно дефиле, която им показва и сама я осмива. По този начин заявява и основната тема, която ще разгледа – „Затова днес, за мен смелост значи да бъдеш искрен“, което кореспондира и с основната тема на конференцията – „Бъди безстрашен“. Ръсел успява да направи плавен преход между уводната и основната част на изявлението си.
В основната част тя отговаря на някои от най-често задаваните в кариерата ѝ въпроси като междувременно успява да засегне наболял за обществото проблем като дискриминацията. На всеки един въпрос тя не дава искрен отговор, но и успява да го обвърже с важна тема, за която трябва да се говори. При първото запитване тя започва темата за дискриминацията – за това колко от всички модели по подиума са цветнокожи и колко са малко в сравнение с останалите. Целта на втория и третия въпрос е да покажат на публиката, че тази професия далеч не е толкова красива и идеална колкото изглежда в очите на по-младите, че също като всички останали си има и отрицателни страни, които остават скрити за външните публики и най-лошото – създава нереалистични представи за външния вид и кара младите момичета да чувстват неудовлетвореност. Следващата засегната тема отново е за дискриминацията, но не само по признака цвят на кожата, а и заради националността. Това, че като американка тя се ползва с определени „привилегии“ поставя в неравностойно положение хилядите латиноси, които биват проверявани всеки ден от полицията.
Завършвайки отново с това, че нещата в съответната професия не са такива, каквито изглеждат цялостната композиция е напълно завършена и по индиректен начин Камерън заявява на хората, че трябва да се научат да се обичат такива каквито са, защото моделите, които служат за подражание всъщност са нереалистични. В реалния живот нещата стоят по съвсем друг начин.
Реторични фигури и похвати
Основната тема на речта е, че външният вид не е всичко. Не е хубаво човек да се осланя само и единствено на него, защото той е природно даден, не зависи от хората. Личните примери изобилстват в речта. Още от самото начало Камерън Ръсел многократно използва лични снимки и разказва истории свързани с живота ѝ. По този начин успява още повече да се доближи до аудиторията. Речта започва посредством шега свързана именно с външния вид и преобличането, което предизвиква смях сред публиката, а след това, почти веднага бива въведено и основното понятие. Най-силните моменти в речта определено са свързани с личните истории и снимките, които Ръсел представя пред аудиторията си, както и с доказателствата за дискриминация, които дотогава не са известни на публиката. Представянето на факти, аргументирани посредством различни изследвания и проценти затвърждава силата на конкретните моменти.
Един от основните използвани похвати в речта е визуалния, чрез който са дадени примери отново в подкрепа на тезите. От реторичните фигури се откриват множество епитети, метафори и сравнения.
Аргументация
В подкрепа на аргументите Камерън използва данни от проведени изследвания както и лични примери. Говоренето в първо лице, единствено число не само разрушава бариерите между публиката и оратора, но и спомага за изграждане на връзка основана на доверие между тях. Ръсел разчита на личния опит и пример като най-силен аргумент. Също така, предвид позицията, в която се намира може да се твърди, че повечето от тях, които използва са аргументи на авторитета. Основните цели са да въздействат емоционално и да дадат ясна и точна информация за проблеми, които са важни в обществото.

Източници

1. Камерън Ръсел: Видът не е всичко. Вярвайте ми, аз съм фотомодел. // Тед: 16 септември 2014г. Available from: https://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model/transcript?language=bg, последно посетен на 05.04.2019г.
© Преводът е на Ралица Алексова, студент във ФЖМК, Софийски университет, специалност „Връзки с обществеността“
Цитирането и позоваването на автора на превода и на Онлайн справочника по реторика е задължително.
Вижте в рубриката „Речи и дебати“ и преводът на речта на Камерън Ръсел, направен от Ралица Алексова.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: