Анафора

by admin on 27.03.2020

Анафора
Анафората е реторична фигура. Тя се състои в повтаряне на началната дума или израз във всеки следващ паралелен елемент на речта: изречение, абзац, параграф.
Анафората често се използва в реторика и ораторките изяви, за да усили значението на конкретна дума или фраза и да придаде повече емоционалност.
В „Тържествена реч при завършване на университет“ на студентката в специалност „Връзки с обществеността“, ФЖМК – Яна Илиева, откривам анафора в съюза „ако“:
Ако чувствате, че работата ви не ви харесва.
Ако чувствате, че робувате на чужди интереси.
Ако вечер се прибирате толкова изтерзани от работа…
Речта на студентката е написана на прост език, за да не се чувстват студентите отегчени и оплетени в сложни думи и изречения. Чрез анафората са засилва чувството на емоционалност и се акцентира върху основната идея на речта – всеки да намери своето място, на което се чувства щастлив.
В друга реч – „Тайната на Джим Кери за живота – Из встъпителната реч на Джим Кери по време на дипломирането на випуск 2014, Махариши Университет по мениджмънт“, чрез анафората „ние“ се акцентира именно на това, че ние сме светлината, а всичко друго е просто дим:
Ние не сме аватарите, които създаваме.
Ние не сме картинките от филмовата лента.
Ние сме светлината, която проблясва.

© Габриела Богутева, студент втори курс, „Връзки с обществеността“, ФЖМК, СУ, „Публична реч“, проф. Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на Онлайн справочника по реторика и автора е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: