Гергана Апостолова с нова книга “Безусловен контрол. Проектът”

by admin on 27.03.2014

Гергана Апостолова вече представя нова си книга “Безусловен контрол. Проектът”. Авторката се занимава отдавна с проблематиката, свързана с комуникациите в мрежата, тук нещата са видени от философска и комуникативна гледна точка. Текстът обаче е художествен, той провокира, привлича и насочва към актуални въпроси, които карат съвременният човек да се замисля за редица проблеми за индивида, контрола, флуидността на мрежата, свободата и несвободата. Гергана пише с лекота, усещането е за навлизане в дълбините на едни нови усещания, диалогът увлича.

Ето как може да я намерите и прочетете онлайн.

http://e-knigi.eu/ebook.php?pid=202

Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: