Градация. Низходяща и възходяща

by admin on 14.03.2020

Градация. Низходяща и възходяща
*The definition of a gradation is a process of arranging in a series of stages or one step in the process.

https://www.yourdictionary.com/gradation

Градация е реторична фигура и тя означава изброяване, степенуване, редуване на еднородни части, а целта от гледна точка на ораторското въздействие е да се повиши или понижи чувството/емоцията. В градацията се свързват думи или словосъчетания, които се групират в увеличаваща се или намаляваща се емоционална и смислова значимост.
Има два вида градация: възходяща (климакс) и низходяща (антиклимакс) – реторична фигура за изразяване на впечатления от прояви или явления в една или друга посока; стилистически и реторически способности за засилване или отслабване на речевата експресия чрез взаимосвързани ситуации във възходяща или в низходяща степен.
Примери от речи за градация:
Първи пример: “We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender….” (Winston Churchill, “We Shall Fight on the Beaches”)
Втори пример: „Както знаете, ние унищожихме в Сирия и Ирак 100 процента от халифата на ISIS. Сто процента. Държим в плен хиляди затворници. Убихме бойци на ISIS от хилядите – и също така и в Афганистан.“ (реч на Донълд Тръмп)
Пример за възходяща градация: „Но много преди това безчет свободни по дух българи, хайдути, въстаници, възрожденци, революционери ще пролеят в неравни битки кръвта си за свободата.“ – (реч на президента Румен Радев по случай 3-ти март)
Пример за низходяща градация: „Но след сто години негърът все още не е свободен. Сто години по-късно животът на негрите все още е тъжно осакатен от оковите на сегрегация (озн. разделяне, изолация) и веригите на дискриминация. Сто години по-късно негърът живее на самотен остров на бедност насред огромния океан на материално благополучие. Сто години по-късно негърът все още е изморен в ъглите на американското общество и се оказва изгнаник в собствената си земя.“ – (Мартин Лутър Кинг, младши, 28 август 1963 г. на Линкълн мемориал, Вашингтон )
пр. за низходяща градация: „Възродената България оцеля в няколко войни, надживя национални катастрофи, изгради своя икономика, армия, наука.“ – (реч на президента Румен Радев по случай 3-ти март)
© Цветелина Печевска, Драгомира Тренева, студенти 2 курс, специалност „Връзки с обществеността, ФЖК, Софийски университет,; изготвена като част от задачите по предмета „Публична реч“, воден от проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на авторите и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: