Диспут по „Etymologies”, 1983

by admin on 04.05.2013

Диспут по  „Etymologies”, 1983

Диспут – според Цицерон съществуват два вида диспути: прост и сложен.

Простият диспут е този, който съдържа един въпрос като например: „Трябва ли да обявим война на коринтяните или не?”.

Сложният диспут бива два вида. При първия в диспута има повече от два въпроса за разглеждане като напр.: „Трябва ли Картаген да бъде унищожен или да бъде върнат на Картаген, или в него трябва да се установи колония?”.

При втория случай сложността в диспута идва от употребата на сравнение: „Трябва ли да бъде изпратена армия в Македония срещу Филип, за да подкрепи нашите съюзници, или трябва да бъде държана в Италия, за да подсигури най-голямата възможна сила срещу Ханибал?”. – p. 36.

Исидор от Севилия - Etymologies, Book ІІ, Societe de Edition “Les Belles Artes”, Paris, 1983

© Христина Савова – студент 4 курс, Философия, Фф, СУ „.

Публикуването и със съгласието на студента.

Позоваването и цитирането на автора на тази публикация и на Онлайн справоччника по реторика е задължително.

 

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: