Дистинция

by admin on 16.12.2020

Дистинция
Изчерпателно изреждане на сходни по значение думи. Противопоставят се емфатичното и номинативното значение на думата.
Пример:
Покрив над главата. Покривът като част от сградата, от къщата. Буквалното значение на думата не намалява важността всеки да има покрив над главата си. Покривът като символ на дом, защита, уют. Това също се отчита от хората, а трябва да се осигурява за всеки и при реализиране на социална политика от държавата.
©Иванка Мавродиева
Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: