Епифора

by admin on 27.03.2020

Епифора
1. Определение:
Епифората (от старогръцки език ἐπιφορά — повторение) е реторична фигура, тя се изразява в това, че има повторение на еднакви изрази, думи или звуци в края на последователни изречения или фрази в ораторски речи. Като похват в реториката, епифората служи, за да бъде подсилена емоционалната изразителност на словото.
2. Примери:
Реч на сенатор Барак Обама / Ню Хемпшир, 8 януари 2008 г.
“Защото, когато сме се сблъскали с невъзможни шансове, когато ни е казано, че не сме готови или че не бива да се опитваме или не можем, поколения американци са отговорили с просто пророчество, което обобщава духа на един народ: Да, ние можем, да, можем“.
“Това беше вероизповедание, записано в учредителните документи, които обявяват съдбата на нация: Да, можем“.
“Това беше прошепнато от роби и аболиисти, тъй като те проблясваха пътека към свободата през най-мрачните нощи: Да, можем“.
“Тя се пее от имигранти, когато излизат от отдалечени брегове и пионери, които бутат на запад срещу една непримирима пустиня: Да, можем”.
“Това беше призивът на работниците, които организираха, жените, които стигнаха до гласуването, президент, който избра луната за нашата нова граница, и цар, който ни заведе на върха на върха и посочи пътя към обещаната земя: Да, можем , на правосъдието и равенството”.

Реч на Ейбрахам Линкълн – “Адресът на Гетисбърг“ /19 ноември 1863 г.
“По-скоро за нас е животът, ние тук сме посветени на голямата задача, останала пред нас – че от тези почитани мъртви ние поемаме все по-голяма преданост към тази причина, за която тук те дадоха последната пълна мярка на преданост – че ние тук че тези мъртви няма да са умрели напразно, че тази нация ще има ново раждане на свободата и че народът, народа , народа , за народа няма да изчезне от земята “.

Реч на Джон Ф. Кенеди в колежа Витенберг / 17 октомври 1960 г.
“Защото нито едно правителство не е по-добро от мъжете, които го съставят, а аз искам най-доброто и имаме нужда от най-доброто и заслужаваме най-доброто.”

© Десислава Димчева Димова, студент от специалност „Връзки с обществеността“, II курс, редовна форма, изготвени при преподавателя проф. дфн И. Мавродиева по дисциплината „Публична реч“
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: