Икономическата наука като пространство/киберпространство за общуване

by admin on 10.04.2016

“Икономическата наука като пространство/киберпространство за общуване” е темата на дискусията, която ще се проведе на 13 април 2016 г., сряда, от 7 и 15 часа в Софийския университет, Реторат, Северно крило, Огледална зала.
Дискусията е инициирана от професор д. ик. н. Румен Георгиев. Той е изтъкнат учен, преподавател и екперт, както и академичен блогър http://www.rgeorgiev.com/.
Основни теми са:
- как се комуникират професионално онлайн по отделни теми и проблеми, свързани с икономиката;
- как да се оптимизира общуването при използване на възможностите на блоговете, социалните мрежи и интернет като цяло.

Организатори са Софийският университет и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Модератори в дискусията са проф. д.с.н. Цветан Давидков и проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.
Pokana_za_diskusia (2)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: