Институционална реч в кризисна ситуация

by admin on 06.01.2021

Институционална реч
Аудитория – служители държавна администрация
Ситуация – отложен краен срок за приключване на проект

Колеги,
Ако у вас е останало впечатлението, че проектът ще бъде нереализиран, това се дължи на форсмажорните обстоятелства, пречещи на изпълнението му.
Първо, процесите се забавят заради пандемията, която трудно може да бъде прогнозирана. Трябва да си даваме сметка, че това затруднява изпълнението на проекта. Но важното е, че имаме конкретен план за действие, а когато следваме този път, ние проявяваме адекватност, а това не е липса на контрол. Факт е, че в момента проектът е стартиран и всичко се развива чрез обсъждане на различни алтернативи спрямо ситуацията.
Второ, комуникацията не беше добра, защото когато се сблъскват остри искания за допълнителни разходи с ограниченията и с конкретен дефицит, в който трябва да се разполагаш, няма как да не се търсят вътрешни преразпределения. Така че със сигурност трябва да се намери наистина добър баланс между желаното и възможното.
При създалата се ситуация водещи са икономическите критерии и е време да се направи нова стратегия, за да се преодолеят затрудненията и проектът да бъде финализиран.
От една страна, ще има пропуснати ползи, тъй като няма как да се осъществят мащабът и обхватът, които предварително бяха обявени.
Но от друга страна, вече има инвестиционни разходи и от икономическа гледна точка е най-целесъобразно да се капитализира това, което досега е направено. Както и да се възползваме от наличието на инвеститори, които документално потвърждават, че са готови да заплатят всички направени разходи до момента, в това число и цената на купеното оборудване и да реактивират проекта, като не поставят специални условия за банкова гаранция, поне до срока на възвръщаемост.
Има много варианти, но важното е, че първата стъпка е направена.
© Диляна Димитрова. МП „Публична реч“. НАТФИЗ
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: