Институционална реч на представител на държавна институция

by admin on 15.01.2021

Институционална реч на представител на държавна институция
Симулативна ситуация: реч на представител на Министерство на културата
Аудитория – смесена, политици, медии, граждани
Ситуация – Представяне на отчета за програмната реализация по съхраняване формите на разнообразно културно изразяване в България

Уважаеми колеги и съграждани,
Потвърждавайки, че културното разнообразие е неразривна част от нашия обществен живот и същност на човечеството; осъзнавайки, че разнообразието представлява общото ни наследство и че то трябва да бъде уважавано и запазено в полза на всички; ние проумяваме, че то създава един богат и разнолик свят, който разширява кръгозора, подхранва човешките възможности и стойности и представлява основна движеща сила за трайното развитие на общностите, на народите и на нациите, като цяло.
Вземайки тези важни фактори под внимание, ние инициирахме стартирането на програма за опазване формите на разнообразно културно изразяване в България. До момента сме подкрепили множество прояви и проекти, свързани със съхранението на нашата уникална самобитност и култура, с които можете да се запознаете подробно в доклада, който ще бъде публикуван на сайта на Министерството на културата.
Признавайки, че процесите на глобализация, подпомагани от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии, създават особено благоприятни условия за по-широко взаимодействие между културите, ние подкрепяме модернизирането и дигитализацията и даваме нова възможност за интердисциплинарни взаимодействия.
Благодаря за вниманието.
© Юлияна Чалъкова, МЕИ, НАТФИЗ
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: