Корективен речник на чуждите думи в българския език – в онлайн вариант

by admin on 11.06.2014

Корективен речник на чуждите думи в българския език в онлайн вариант е достъпен в сайта http://dictcorrect.com/

Изписването на думата съгласно правописните норми на съвременния български език, правилното поставяне на ударенията, значението на думата – това са част от предимствата на този Корективен речник на чуждите думи в българския език. Освен това можем да открием и примери с неправилно изписване на думите, а това улеснява работата при колебания дали спазваме правописните норми. Етомологията на думите, промените в значенията им, връзката с други думи от дадена област са другите предимства на речника.

Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: