Метафора

by admin on 05.05.2021

Метафора
Метафорите
заемат голяма част от думите и изразите в нашата реч. Използваме ги и ги създаваме, понякога без да се замисляме за това. Метафорите играят безспорно важна роля в езика, запълвайки липсата на думи за обозначаване на нови понятия, а също така изпълняват много други функции.
Раждането и първата дефиниция на термина „метафора“ е дадена от Аристотел: „Метафората е прехвърляне на дума с промяна в значението от род на вид, от вид на род, или от вид на вид, или по аналогия.“ Метафората според Аристотел дава правото „да се говори за реалното и да се свърже невъзможното с него“
В Онлайн речника на Кембридж се дава следващото определение: израз, често срещан в литературата, който описва човек или предмет, като се позовава на нещо, което се счита, че има подобни характеристики на това лице или предмет: „Умът е океан“ и „градът е джунгла“ са метафори.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/metaphor
По този начин метафората е нова употреба на дума или фраза, която вече е съществувала в езика, за да обозначи понятие, и за да го предаде с част от предишното значение.
Има четири компонента, участващи в изграждането на метафората: две групи обекти и свойствата на всеки от тях. Метафората прилага характеристиките на една група обекти към друга група – действащия субект на метафората. Когато човек е наречен лисица, на него му се приписва характеристиката на хитростта, характерна за този клас животни. Така в същото време се познава същността на човека, създава се неговият образ и се генерира ново значение: думата лисица придобива преносното значение на „хитър“ или „измамник“. Характеристиката на тази група обекти, която е посочена от метафората, е специфична за различните езици. Тя може да принадлежи към много общи идеи за света на носителите на езика, митологията или културната традиция. Така, например, на руски магарето в метафоричен смисъл означава „глупак“, а на испански думата el burro (буквално „магаре“) означава трудолюбив човек.
Президентските речи са изпълнени с метафори, защото чрез тях може да се повдигнат моралът и духът; някои метафори запазват смисъла и въздействието си дълги години. По-нататък представям няколко добри метафори в президентските речи.
Пример 1: Франклин Д. Рузвелт, първата инагурационна реч (Вашингтон, 4 март 1933 г.)
Не се колебая да поема ръководството на тази велика армия от нашия народ, посветена на дисциплинирана атака срещу общите ни проблеми.”
Рузвелт дойде на власт веднага след Голямата депресия, когато моралното състояние на гражданите е на рекордно ниско ниво. Хората пострадаха през тези години и в навечерието на Втората световна война. Президентът Рузвелт използва метафора за сравнение на трудолюбивите и изключително устойчиви граждани с армията. Той направи това, така че хората да искат да се върнат към работата и да напредват, докато икономиката започне да расте.
Пример 2: Встъпителна реч на Владимир Зеленски, президента на Украйна. (Киев, 20 май 2019 г.)
След победата ми на изборите шестгодишният ми син каза: „Тати! По телевизията казват, че Зеленски е президент… Значи, че и аз съм президент?!” Прозвуча като шега, но тогава разбрах, че всъщност това е истината. Защото всеки от нас е президент.“
С тази метафора Зеленски има предвид, че всеки украинец трябва да носи отговорност за своята държава, която ще остави на децата си. Той казва, че украинците трябва да бъдат единни и тогава те ще бъдат силни. Народът трябва да има обща мечта и обща болка, а след това, обединявайки се, е възможно да се постигне невъзможното. Има и популизъм в речта.
Пример 3: Бил Клинтън, първата встъпителна реч (Вашингтон, DC, 20 януари 1993 г.)
И вие променихте облика на Конгреса, президентството и самия политически процес. Да, вие, колеги американци, наложихте пролетта. Сега трябва да свършим работата, която изисква сезонът.“
В поезията позоваването на пролетта почти винаги е метафора за ново начало, надежда и прераждане. Бил Клинтън идва на власт след изключително нестабилния мандат на Джордж Буш и той често говори по време на изборите за възстановяване на страната. В първото си встъпително обръщение президентът Клинтън обяви ренесанс. Това е метафора за движение напред, насочване на икономиката в правилната посока и намаляване на държавния дълг.
Пример 4: Инагурационната реч на Джордж Хърбърт Уокър Буш (1989-1993)
Духа нов бриз и нацията, освежена от свободата, е готова да продължи напред. Има нова основа, която трябва да бъде преодоляна и да се предприемат нови действия.”
Буш съобщава, че администрацията има планове за бъдещето и че ще бъдат предприети действия. Това предполага, че Америка се чувства като човек, нуждаещ се от промяна. Тази метафора също така предполага, че всяко предприето действие ще бъде необходимо за подобряване и развитие на страната. Ако другите страни не харесват действията на Америка, това е лошо за тях, Буш намеква, че е необходимо да се пробие почвата за Америка. Целта му е да убеди хората, че промяната е за добро, защото е необходима за продължаването на просперитета на Америка.
Пример 5: Встъпителната реч на Роналд Рейгън (Вашингтон, 21 януари 1985 г.)
Но има много планини, които предстои да се изкачат. Няма да си починем, докато всеки американец не се радва на пълнотата на свободата, достойнството и възможностите като наше първородство“.
Роналд Рейгън е наясно с предизвикателствата, пред които е изправена страната в средата на 80-те години на 20. век, включително вируса на СПИН, данъчните проблеми, неравенството и възхода на комунизма. Той знаеше, че това са планините, върху които Съединените щати трябва да се съсредоточат през следващите четири години, или това са основните предизвикателства, пред които американците са изправени.
Пример 6: Инагурационната реч на Уилям (Бил) Клинтън (1993 -2001).
Трябва да осигурим нацията си така, както семейството осигурява децата си.“
В тази метафора Америка е дете, за което трябва да се осигури. Американският народ трябва да подкрепя нацията-човек, за да може Америка да расте и да стане силен и уверен лидер на света. Клинтън цели да се обърне към родителските емоции на аудиторията. Семейството има задължение да се грижи за децата, поради което нацията се нуждае от възпитание.
Пример 7: Забележки на Джон Ф. Кенеди при посвещаването на аерокосмическия медицински център (Сан Антонио, Тексас, 21 ноември 1963 г.)
Америка хвърли шапката си над стената на космоса!“
Тази реч оказва въздействие и съдейства за това Кенеди да събере подкрепа за харчене на долари от данъците на американците за космическата програма. В началото на космическата надпревара Джон Ф. Кенеди обяви, че САЩ ще бъдат на първото място в това движение. Той сравнява тази реч с „хвърляне на шапка“ или с обявяване на монопол при първото успешно пътуване до Луната. Америка, хвърли шапка, е метафора за твърдението, че поема отговорност за движението.

© Ростислав Волков, студент по „Връзки с обществеността”, ФЖМК, Софийски университет, предмет „Публична реч“, лектор проф. И. Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: