Олицетворение

by admin on 17.03.2020

Олицетворение
Дефиниция – реторична фигура, която се използва с цел да се придават човешки качества на животни, предмети или природни явления.
Пример:
Примерът от лекция на Джордан Питърсън. В нея той прави психологически анализ на Симба от филма на Дисни „Цар лъв“. Ясно е, че сама по себе си анимацията представлява едно непрекъснато приписване на човешки качества на животни. Но Питърсън използва образа на Симба, за да изясни голяма част от архетипите на учениците си, при което е невъзможно да избегне употребата на художествения похват – олицетворение. Той казва за малкия цар лъв: “He sees the man he could be reflected back to him”, като тук се има предвид, че лъвът, виждайки отражението във водата, осъзнава, че трябва да порасне и да приеме отговорно съдбата си на цар на всички животни. В случая Питърсън дори нарича лъва „man“.
© Грета Николова, студент втори курс, ВО, ФЖМК, Софийски университет, предмет „Публична реч“, воден от проф. Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: