Особености на жени оратори

by admin on 02.06.2020

Особености на жени оратори
1. Увод………………………………………………………стр.1
- Обосновка на актуалността и значимостта на темата
- Обект/предмет
- Цел
- Задачи
2. Основна част……………………………………………….стр.2
- Ораторство
- Женското ораторство
- Особености на жените оратори
• Мерил Стрийп
• Опра Уинфри
• Дженифър Брея
• Елиф Шафак
• Хилъри Клинтън
• Индира Ганди
• Дилма Русеф
3.Заключение……………………………………………………стр.11
4.Библиография…………………………………………………стр.12

Увод
Настоящата курсова работа се занимава с особеностите и спецификите на женското ораторство. Темата има висока актуалност и значимост в днешно време. Обект на изследването са жени оратори от български и чуждестранен произход, чрез които да се покажат и демонстрират тези качества.
Засяга се и темата за феминизма – за неравенството и дискриминацията спрямо жените като допълваща тема към женското ораторство.
Целта на курсовата работа е да се изследват жените в това направление и да се представят качествата и уменията, които трябва да притежава една такава жена.
В теоретичен план задача на курсовата разработка е да се дефинират и изведат особеностите на женското ораторство.
Основна част – Ораторството
Всеки добър оратор е много важно да открие и да овладее механизмите, чрез които определен написан текст да превърне в живо въздействащо слово. Една от първостепенните задачи на презентатора е да съумее да изведе смисловото и емоционалното послание на текста и да го предаде на аудиторията.
Логосът, патосът и етосът са много важни елементи за формирането на една реч. Чрез логиката добрият оратор убеждава аудиторията. А от друга страна публиката трябва да бъде спечелена чрез емоционалната връзка между тях. Етосът има отношение към имиджа на самия презентатор. Той се отнася до доказателството, базиращо се на неговата личност.
Всеки елемент, както и умелото му използване в словесната изява, превръща говорещия не просто в огласител на текст, а във въздействащ оратор и творец.
Иванка Мавродиева смята, че за формирането на оратора са важни редица фактори, като сред тях са „етосът на оратора, начинът, по който неговите идеи през неговия морал и умения достигат до публиката”. [1]
Мариета Ботева в своя разработка включва трите цели, които Марк Тулий Цицерон поставя пред оратора. Според него всеки оратор трябва да „осведомява и убеждава слушателите, да доставя удоволствие и наслада, да увлича и вълнува“. [2]
Жената изцяло притежава всяка една от характеристиките, които и двамата определят за съществени. В последните години темата за публичните роли на жените става все по-актуална. Участието им в почти всяка една сфера продължава да расте според Global Entrepreneurship Monitor (GEM). В свое изследване от 2012г. е доказано, че над една трета от бизнеса по света е стартиран или е собственост на жени. [3] Това е доказателство, че в 21 век половото разделение вече е отминало и всяка една жена е равнопоставена с мъжа.
Ораторството и жените
Въпреки, че ораторството в миналото е било присъщо за мъжете, има представител и от женския пол. Хортензия е единствената жена, която още от Древен Рим е позната като говорител. Тя е била ораторка на общественото мнение. [4] Благодарение на нейните завидни качества, тя успява да се пребори за мястото си и се превръща в първата жена оратор.
В 21 век слабият пол вече има място в обществените дейности и женския глас е не по-малко ценен и използван от този на мъжете. За разлика от древността в днешно време има много представители от женски пол, които се изявяват като оратори.
Днес двата пола са равни в интелектуалните си способности, които включват в себе и умението на жените да бъдат успешни оратори. В съвремието гласът на жените не е глас в пустиня и социалните неравенства между мъжете и жените не съществуват. Нежният пол може да бъде успешен оратор без да трябва да се съревновава с мъжете.
Особености на жените оратори
Особеностите на жените оратори са представени чрез примери за жени, които успешно демонстрират своите ораторски качества.
Мерил Стрийп
Мерил Стрийп е чудесен пример за силата на една жена, която въздейства чрез своите ораторски умения. Тя прави впечатление на семпла , но едновременно с това на силна и дори властна жена. В своята реч на наградите „Златен глобус“ през 2017г. тя много добре въздейства на аудиторията със своя примерен изказ, който не е провокативен или скандален. Тя успява да привлече публиката с прямата си честност и почтеност на основата, на която е изградена самата реч. Благодарение на отличните й качества като оратор, речта може да бъде определена като величествена и тържествена, както и като много откровена и блестяща в стиловата си семплост.

Опра Уинфри
Друга много ярка фигура, чийто речи са високо ценени е Опра Уинфри. Като телевизионен водещ тя има завиден опит като оратор и е една от най-влиятелните жени в света. Отново на наградите Златен глобус през 2018г. тя произнася реч, свързана с насилието над жените. Това е много важна и значима тема в днешно време. В знак на солидарност с жертвите на сексуални посегателства почти всички присъстващи звезди са облечени в черно. Самата тя разказва, че е била жертва на такъв инцидент. Част от думите й са : „Прекалено дълго жените не бяха чувани или не им беше вярвано, ако се осмелят да признаят истината за насилниците. Но времето на насилниците изтече. Времето им изтече. Времето им изтече“. [5] Тези думи тя повтаря няколко пъти, за да акцентира в тях.
Цветелина Огнянова, смята нейните речи за „вдъхновяващи“, а гласът й за „много добре поставен и трениран“. Изявленията на Опра са определяни като „глас на обществото“. [6] Тя е човек, който има завиден опит като оратор и много добре умее да борави с качествата, които притежава. В своите речи тя не акцентира върху своя успех, а върху това, че тя е част от аудиторията, от масата.

Дженифър Брея, Елиф Шафак

Голяма част от TED презентаторите са именно жени, независимо от тяхната професионална квалификация. Това е още едно доказателство, затвърждаващо тезата, че жените могат и всъщност са добри презентатори и говорители. Едно от основните оръжия, които специално нежния пол може да използва, е емоционалността и сантименталността. Това са две способности, които могат да доведат речта до съвършенство освен, ако не става въпрос за корпоративен изказ.
Гореизброените женски образи, които оказват влияние на своята аудитория в голяма степен осъществяват това благодарение на емоционалния елемент в речите си.
Дженифър Брея е отличен TED презентатор и пример за това как въпреки здравословното си състояние успява да се превърне в блестящ оратор. Тя използва емоционалността и сантименталността, като основен похват, с който да въздейства на аудиторията. Дженифър Брея разказва своята дълбока болезнена история, която я нарежда сред добрите жени оратори в TED.
Известната авторка Елиф Шафак също е TED презентатор. Нейното творчество е наситено с цветен мултикултурализъм. Начина, по който пише своите произведения се припокрива с начина, по който изнася и презентира своите разбирания. Тя смята, че жената съчетава в себе си както сила, борбеност и независимост, така и нежност, крехкост и ранимост. Благодарение на разбиранията и за живота и за жената, които се
припокриват изцяло с нейното мнение, тя се превръща в успешен презентатор в TED.
Веселина Василева смята, че „нейната честност, толерантност и благородство“ допринася за успеха и като оратор. [7]
Доменика Димитрова споделя, че „уверена, космополитна и харизматична е най-точното описание, което може да се даде на Шафак в ролята й на оратор“. [8]
Доказателство за добрите ораторски качества на писателката са именно двете мнения на Веселина Василева и Доменика Димитрова.
Не само телевизионни водещи, TED презентатори и писатели са сред добрите жени оратори.
Политиката е сфера, в която присъстват изключителни женски образи на оратори и презентатори. Всяка една жена от тях има свой собствен облик и говори със свой специфичен стил.
Хилъри Клинтън
Доказателство за това, че жените са добри оратори е всеизвестната Хилъри Клинтън. Тя успешна съчетава в себе си образите на убедителен оратор, успешен политик и високо образован, социално ангажиран човек. Нейната реч „Правата на жените, това са правата на човека” е образец за ораторско майсторство и демонстрира отлично реториката в действие. Самата проблематика засегната в речта е особено актуална днес.
Ораторското й майсторство превръща нейната реч в център на събитието и й осигурява паметно място в историята на публичното говорене. Изброяването на множеството начини, по които жените осъществяват своя принос в обществото: („Това е празник, празник на приноса на жените във всеки аспект на живота: вкъщи, на работа, в общността, като майки, домакини, дъщери, учещи, работници, граждани и лидери.“ [9]) акцентира върху широкия обхват на дейностите, в които жените са способни. Това натрупване създава усещане за огромен потенциал, че жените са монолитни личности, които се справят отлично във всяка една сфера на живота.
Мария Панайотова споделя, че Хилъри Клинтън „ е първата дама, която използва т. нар. принцип на „общия вагон“. Това е техника, чрез която влиянието е по-убеждаващо и затвърждаващо обстоятелствата. [10]
Това е доказателство за майсторството на Хилъри Клинтън като оратор и презентатор.

Индира Ганди

Друг представител от политиката, който се изявява като оратор и презентатор е Индира Ганди. Тя е отличен политик и министър-председател на Индия. Нейното майсторство в презентирането се състои в умелото й боравене със женствеността и същевременно с това показва своя интелект и политическа воля да управлява. [11] Това са два много важни елемента, които не всеки оратор може да използва толкова умело и добре, както Индира.
Дилма Русеф
Друг изключителен пример за добър оратор е Дилма Русеф. Тя е бивш президент на Бразилия и единствената жена, която е била начело на страната. Като презентатор тя притежава изключителни ораторски
качества, с които много добре умее да борави. Тя е целеустремена и отговорна личност, което допринася за доброто й ораторство и майсторство.
Георги Налбантов споделя, че Дилма Русеф е „борец за изкореняване на мизерията и за подобряване на здравеопазването“. Чрез нейните добри ораторски качества тя успява да предаде своята мисия на съгражданите на Бразилия, като засяга теми свързани със здравеопазването и хигиената на страната.
Иванка Мавродиева смята, че Дилма Русеф има „партиен, политически, но и държавнически опит“.
Дилма Русеф е един добре създаден и изграден образ като оратор. В себе си тя включва хармония и увереност, които са достатъчни да я направят личност фаворит. Тя е съвкупност от дълбока женственост и влиятелен оратор, два трудни съвместими качества, с които умело успява да борави.

Заключение:

Настоящата курсова разработка представи особеностите на жените оратори. Акцент на изследването бяха жени от различни сфери (телевизонни водещи, писатели, TED презентатори, жени от политиката).
Жените от всяко едно направление бяха изцяло проследени и се представиха качествата и уменията, които една жена оратор трябва да притежава.
В заключение се затвърждава тезата, че жената успешно успява да въздейства чрез своите ораторски качества. Тя е съвкупност от сила и власт, но същевременно с това и с нежност и крехкост. Майсторството на женското ораторство се състои в умелото използване на женствеността. Емоционалността и сантименталността са двете оръжия, с които жените оратори успешно успяват да боравят.
В обобщение се потвърждава, че жените имат място в обществените дейности. Те могат да бъдат успешни оратори и презентатори в 21 век.
Цитати и бележки:
[1] Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс. София: СУ Св. Климент Охридски – ФЖМК, 2010.
[2] „Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи“ Мариета Ботева, 2017
[3] Становище на Европейския икономически и социален комитет относно “Жените предприемачи – конкретни политики за насърчаване на растежа и заетостта в ЕС” , 2012
[4] QUINTILIAN INSTITUTIO ORATORIA, 1920
[5] https://www.youtube.com/watch?v=2yqSMHLL0Oc Реч Опра Уинфри
[6] Анализ на реч на Опра Уинфри, произнесена на тържество по повод завършването на випуск 2017 година в Колежа „Смит”, 2018
[7] Анализ на речта на Елиф Шафак „Политиката на фикцията”, 2015
[8] Анализ на речта на Елиф Шафак „Политика на фикцията”, 2016
[9] https://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm
[10] Анализ на речта на Хилари Клинтън „Правата на жените, това са правата на човека“ през призмата на реториката, 2015
[11] Жени – политици и оратори, И. Мавродиева, 2012
[12] Реторически и PR аспекти в преноса на популярност между двама президенти на Бразилия, или Лула и Дилма – ореол назаем, 2013
[13] Мавродиева, Иванка. Дилма Русеф – успялата дама с български корени

Библиография:
1. Мавродиева, Иванка. Реторика и пъблик рилейшънс. София: СУ Св. Климент Охридски – ФЖМК, 2010.
2. http://rhetoric.bg „Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи“ Мариета Ботева, 2017
3. http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?ID=407911 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно “Жените предприемачи – конкретни политики за насърчаване на растежа и заетостта в ЕС”, 2012
4.http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/1A*.html QUINTILIAN INSTITUTIO ORATORIA, 1920
5. https://www.youtube.com/watch?v=2yqSMHLL0Oc – Опра Уинфри
6. http://www.online.rhetoric.bg Анализ на реч на Опра Уинфри, произнесена на тържество по повод завършването на випуск 2017 година в Колежа „Смит”, 2018
7. http://www.online.rhetoric.bg Анализ на речта на Елиф Шафак „Политиката на фикцията”, 2015
8. http://rhetoricvirtual.blogspot.com/2016/06/blog-post_9.html Анализ на речта на Елиф Шафак „Политика на фикцията”, 2016
9. Хилари Клинтън https://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm
10. http://www.online.rhetoric.bg Анализ на речта на Хилари Клинтън „Правата на жените, това са правата на човека“ през призмата на реториката, 2015
11. https://mavrodieva.wordpress.com Жени – политици и оратори, И. Мавродиева, 2012
12. https://media-journal.info/index.php?p=item&aid=238
Реторически и PR аспекти в преноса на популярност между двама президенти на Бразилия, или Лула и Дилма – ореол назаем, 2013
13. Мавродиева, Иванка. Дилма Русеф – успялата дама с български корени
© Онлайн справочник по реторика.
© Ванина Петкова, Специалност „Връзки с обществеността“ Дисциплина: Публична реч. Преподавател: проф. дфн. И. Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: