Политическо изказване

by admin on 06.01.2021

Институционална реч – Политическо изказване
Аудитория – еднородна – колеги политически представители
Ситуация – общо събрание
Цели: Да се отчете извършената дейност по проект.

Здравейте, уважаеми колеги!
Проектът за подобряване качеството на образованието в областта на изкуствата е все още в процес на развитие. Но правим всичко възможно да забързаме процеса.
Първо, това е изключително отговорна задача, която искаме да изпълним качествено. И второ, тя е свързана с десетки институции и партньорски организации, което също забавя процеса във времето.
Погледнато от една страна, закъснението е силно непрепоръчително. Но от друга страна, най-важно е качественото изпълнение.
Стартирахме този проект с огромно желание и силно вярваме в него. Знаем, че той ще донесе много позитиви на българската образователна система. Вярваме, че той ще вдъхнови, ще инспирира учениците. Очакваме новите промени да се приложат изключително скоро.
В заключение искам да кажа, че в резултат от положените усилия, ни предстои да изкачим още едно стъпало по отношение на по-качественото образование в страната ни.
Благодаря ви!

© Мария Стоянова, МП „Публична реч“, НАТФИЗ
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: