Представяне на книгата на Симеон Василев “Спиралата на споделянето” във Факултета по журналистика и масова комуникация

by admin on 15.12.2022

Днес, 15 декември 2022 г. в Магна Аула на Факултета по журналистика и масова комуникация бе представена книгата на доцент д-р Симеон Василев “Спиралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи”.
Аз – Иванка Мавродиева – бях водещ на събитието.
Директорът на Университетско издателство проф. дфн Валери Стефанов представи книгата.
От трибуната говориха за книгата проф. д-р Лилия Райчева, проф. д-р Маргарита Пешева, проф. д-р Николай Михайлов, доцент д-р Александър Донев от БАН.
На събитието присъстваха Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, проф. Огнян Герджиков и др.
В залата бяха представители на дипломацията: доц. Здравко Попов, г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт.
Журналисти и редактори от водещи медии също уважиха събитието.
Ето тектът на моето представяне.
Аз съм Иванка Мавродиева и като професор по реторика започвам с един от базовите канони ЕТОС.
Академичен етос през персоналния етос на доцент Симеон Василев. Залата във Факултета по журналистика и масова комуникация е символно натоварена и в нея присъстват личности с интерес към науката, изследванията, словото, медии.
Ще започва с три Д
Първото Д е дълбочината на проучването в книгата „Спиралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи“. Проучването минава през концепции, школи, теории, анализи, публикации от няколко науки и тук интердисциплинарният подход е видим. Авторът представя широка и многопластова картина, която не е застинала – за процесите в обществото, медиите, интернет, виртуалната реалност през философски категории.
Второто Д е диалогът и диалогичността. Второто Д върви заедно с първото Д – доверието.
Ще се върна към академичния етос. Когато получих текста на книгата в първия й вариант на уърд и започнах да чета, оцених важността на това, че към мен има доверие да бъда научен редактор на ръкописа. Така започна диалогът с автора, когато четях редактираните варианти. Говорим за творчески процес при създаване на художествена литература и тук има специалисти в тази област. Тук говорим за творческия процес при създаване на научни текстове, съзнателно избягвам словосъчетанието научен продукт или продукция. Да, писането на научни текстове е самотно занимание, дълговременно занимание, обърнато навътре към автора занимание. Същевременно представянето на финалния вариант на текста има дълготраен живот, когато тогава не е набързо написан текст. Книгата на доцент Симеон Василев е дълбок текст. Той не се чете на един дъх. Този текст се чете многократно и в него се откриват много пластове.
И не на последно място стилът и езикът и заглавията на разделите, към един от които имам особено висока оценка: Мрежовата четвърта власт. И към умението за обобщаване в заключението: „Двойната спирала в ДНК-то на социалните мрежи.“
С това приключвам моето изказване.
Организацията на това събитие включва представяне на мнения, изказвания, оценки на книгата на доцент Василев.
Нека започнем в директора на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Валери Стефанов.

Следващият е проф. д-р Маргарита Пешева.
Следващият е проф. д-р Николай Михайлов.
Следващият е доц. д-р Александър Донев.

Нека преминем към по-свободна дискусия на това чудесно събитие.
15 декември 2022 г.
Проф. дн Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: