Представяне на “Речник на народната духовна култура на българите”

by admin on 25.06.2018

Речник на народната духовна култура на българите е публикуван от издателство “Наука и изкуство”.
Това е първият енциклопедичен речник на термините, издаван в България, който е свързан с традиционните български ценности – дом, семейство, празници, обреди, обичаи, вярвания.

Автори: Зоя Барболова, Маргарита Симеонова, Мария Китанова, Неда Мутафчиева, Палмира Легурска

Представянето на речника е:
Дата: 27 юни 2018 г., сряда
Място: Българска академия на науките, – Централно управление, Голям салон

Поканата
POKANA_FINAL-etno-recnik-2018

Leave a Comment

Previous post:

Next post: