Рецензия на книгата „Ефектът Фейсбук” с автор Дейвид Къркпатрик

by admin on 15.08.2014

Рецензия на книгата „Ефектът Фейсбук” с автор Дейвид Къркпатрик

 от Десислава Добрева, докторант по виртуална реторика във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Дейвид Къркпатрик е американски журналист и автор, който пише по теми, свързани с технологиите. Той е бивш главен редактор на рубриката „Интернет и технологии“ на сп. „Форчън“, където отразява компютърната и технологична индустрия, както и влиянието на интернет върху бизнеса и обществото. Къркпатрик е основател и управляващ директор на „Техономи Медия“, с фокус организиране на технологични конференции. През журналистическата си кариерата Дейвид Къркпатрик пише за Шон Паркър и Джак Дорси, редовно публикува в „Линкедин“, както и в сайта на собствената си медия.

Книгата му „Ефектът Фейсбук. Историята на компанията, която свързва света“ (The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting the World)  е публикувана за пръв път през 2010 година от издателството „Саймън и Шустър“ в Ню Йорк и е номинирана за наградата на „Файненшъл таймс“ и „Голдмън и Сакс“ за книга с бизнес насоченост през същата година. Допечатка на книгата е направена през 2011 година, която е налична в оригинал на английски език и на българския пазар.

Интересът на Дейвид Къркпатрик към „Фейсбук“ се заражда след срещата му с Марк Зукърбърг през септември 2006 година. Идеята за написване на книга бива приветствана от основателя на компанията, както и от целия екип на „Фейсбук“, който оказва съдействие на Къркпатрик в процеса на проучване и събиране на информация. Следват поредица от интервюта с всички лидери в компанията и като резултат това е единствената книга, която отразява истинската история на  бизнес организацията „Фейсбук“. Тя представлява хроника на компанията и същевременно изследва нейното влияние върху обществото и обществения живот. Авторът е на мнение, че единствено разбирането на историята на социалната мрежа може да помогне за разбирането на Зукърбърг и начина, по-който „Фейсбук“ оперира. От друга страна, това би помогнало на всеки един неин потребител да използва услугите й по-ефективно и интелигентно.

Общият обем на текста е 374 страници, той включва богата библиография и терминологичен индекс. Организиран е в седемнадест глави. Стилът е достъпен, на границата между художествения текст и публицистиката. Наративът е динамичен, той е продукт на репортерските способности на Къркпатрик. В самото начало на книгата е представен детайлен обзор на историята на социалните мрежи като цяло, което е неин важен приносен момент. Основните етапи в развитието на „Фейсбук“ в книгата са подредени темпорално както следва:

  1. Социалната мрежа „Фейсбук“ като проект и идея;
  2. Първи стъпки на „Фейсбук“ като компания;
  3. Развитие и успех на „Фейсбук“;
  4. „Фейсбук“ и света, еволюция и бъдеще.

Предмет на книгата е все по-широкото навлизане на „Фейсбук“ в публичния и личния живот на индивида и неговата увеличаваща се значимост за обществото и бизнеса. Социалната мрежа бива възприемана като инструмент за комуникация и мобилизация, за лично промотиране и за продуктово позициониране.

Книгата „Ефектът Фейсбук“ е приета с широк обществен интерес и подобващо е отразена от медии като „Файненшъл таймс“, „Гардиън“, „Уол Стрийт Джърнъл“, „Иконъмист“, „Асоушиейтид прес“ и „Форбс“.

© Десислава Добрева – позоваването на автора на рецензията и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: