Реч – Директор на Драматичен театър

by admin on 16.01.2021

Реч – Директор на Драматичен театър
Аудитория – Медии, респективно зрители и читатели
Относно – Некачествен ремонт на сградата на театъра, извършени са козметични промени, но нищо съществено, закупената техника не работи.

Уважаеми колеги!
Уважаеми представители на медиите!
Първо, бих искала да благодаря за вашето внимание днес. Целта на това мое изявление е да стопирам неверните интерпретации относно качеството на изпълнение и отчетността на проекта, който финализирахме в края на миналия месец.
Като начало, бих искала да благодаря на Министерството на културата за финансирането на този проект. Нашият културен институт имаше екстремна нужда от подобряване на качеството на техническата база и интериора, за да посреща нашата публика. Винаги съм казвала, че без нашата публика ние не можем да съществуваме. И именно в интерес на запазване на нашата аудитория бяхме принудени да осъществим този проект във форсмажорни обстоятелства.
Факт е, че ремонт е извършен. Никакви финанси не са укрити. Налице са отчетни документи, съдържанието на които показва разпределените финанси по фирмите изпълнители, но не искам да ви натоварвам с излишни цифри. Нека се фокусираме върху финалните резултати.
Иновациите в технически план са налице. Минимизирахме бюджета до толкова, че да останат средства и за други културни институти. Защото ние вярваме, че трябва културните институти да се подкрепят. В допълнение на това искам да спомена, че сградата е изключително стара, и електрозахранването не е достатъчно мощно, за да издържи напрежението на новите прожектори и озвучителна техника. Въпреки всичко имаме прекрасно фоайе и нови санитарни помещения за зрителите, които ще повишат положително експириънса на аудиторията ни.
Нека не забравяме, че ремонтът беше открит с иновативен пърформанс, пред обновената предна фасада. В програмата „Иновации и растеж“ това беше ключов момент за случването на нашия проект. Ние комбинирахме дейността и визията на нашия културен институт и превърнахме сградата в един своеобразен културен продукт, който ще се променя във времето, отговаряйки на европейските стандарти, но в същото време, носейки историята си.
В заключение, бих искала да напомня, че това не е последния проект, който ние ще реализираме и за това не би трябвало да го разглеждаме като самостоятелна и завършена дейност, а по-скоро като катализатор на нови идеи, които ще се реализират. Това е старт на едно бъдещо партньорство между нашия театър и Министерството на културата и е един пример за растеж на културата в България, който искаме да се мултиплицира и сред нашите колеги от други институти.
Благодаря за вниманието ви!
© Деница Дончева-Маринова, магистър РКТП, НАТФИЗ
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора и на Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: