Реч на дипломат за мир

by admin on 21.10.2023

Реч на дипломат за мир

Уважаеми дами и господа,
Само до преди няколко години беше изключено светът да бъде завладян от вирус, който да затваря градове, институции, страни и да отнема животи, но точно това направи COVID пандемията. И въпреки предизвикателствата, имаше надежда, че в лицето на общ враг ще има подновено международно сътрудничество. Надежда, че вместо да харчим пари за оръжия, ще инвестираме в наука, здравеопазване и социална защита за всички. Вместо това сме заобиколени от нестихващи и новоразгарящи се военни конфликти, които само ни напомнят колко лоши същества можем да бъдем ние хората.
Последните месеци прекарахме в извънредни заседания относно ситуацията в Украйна. Сега правим същото, но за Израел и Палестина. Докато стоим заедно в нашата споделена човечност, е невъзможно да пренебрегнем ужасите и войните, които хвърлят сянка и помрачават нашия свят. Войната в Украйна и продължаващото напрежение в Израел само ни напомнят за спешната нужда от мир. Изправени пред подобни предизвикателства, нека станем защитници на мира, застъпвайки се за разбирателство, състрадание и диалог.
Мирът не е просто липса на конфликт, но постигане на справедливост, съпричастност и сътрудничество. Нека издигнем гласа си за свят, в който различията се разрешават чрез диалог, а не чрез конфронтация. В нашето преследване на лични и колективни цели, нека никога не забравяме, че най-големите победи са тези, които водят до един по-мирен свят за всички нас.
Днес, нека вземем решение да бъдем посланици на мира, да работим за бъдеще, в което следите от конфликтите са изчезнали и преобладава единство и разбирателство. Чрез нашите общи усилия, аз вярвам, че ние можем да превърнем света в убежище на мира и да създадем едно по-светло и по-хармонично бъдеще.

© Анна-Мария Пенкова, 3-ти курс специалност „Европеистика“, предмет „Презентационни и комуникационни умения“ при проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора на текста на речта и на Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: