Реч на Елизабет Тейлър – наградите GLAAD

by admin on 23.04.2020

Реч на Елизабет Тейлър – наградите GLAAD

Благодаря Ви, Господи, трябва да идвам по-често тук, благодаря Ви.
Господи, благодаря Ви за поканата, мога ли да идвам всяка вечер?!
И благодаря ви за тази невероятна награда от GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), това е първата, която получавам от гей организация. За мен е чест и (гримаса с имитация на гей поведение), но нека да бъдем сериозни. Не станах активист за да печеля награди; станах такава, за да се опитам да защитя хората. Аз просто не можех да стоя безмълвна, неправейки нищо, затова започнах това движение (активизъм) през 80-те години. Тогава се появи нова болест, която бързо и необяснимо убиваше хората. По-лошото от вируса обаче беше дискриминацията и предразсъдъците, които останаха и след това.
Това направи внезапното, внезапното… схващане, че хората, определяни като гейове, престават да бъдат хора и започват да бъдат врагове. Аз знаех, че някой трябва да направи нещо, но за Бога, нашият президент дори не изрече думата „ХИВ“ през годините на епидемията. Така че, аз бях замесена; през целия си живот съм прекарвала много време мъже, които са гейове (Монгомъри Клифт, Джими Дихн, Рок Хъдсън). Те бяха мои колеги, довереници, най-близки приятели и аз никога не съм ги възприемала просто само чрез това с кого те прекарват нощта. Те бяха хората, които аз обичах и никога не можах да си обясня защо те не могат да си позволят същите права като всички нас. Няма гей вид, има човешки вид. Всички ние трябва да бъдем подложени на едно и също отношение и ГЛААД/ GLAAD знае това.
Защо не трябва да се позволи на гейовете да сключат брак, хората против еднополовите връзки казват: „Бракът може да се осъществи само между мъж и жена.“. Господи, аз, всички ние, знаем, че това невинаги сработва добре. Уверена съм, че хората във всеки дом, който е основан на любов, семейство и цели фамилии, трябва да имат еднакви закови права. Включително и правото да сключиш брак и да имаш или осиновиш деца. Защо на гейовете не им е позволено да водят същия свободен начин на живот като нас?! В края на краищата всичко се свежда до любов. Как може нещо лошо да произлиза от любов?! Лошите неща произлизат от недоверие, от неразбирателство и Господ знае, от омраза, от незнание, с които Той (Господ) се бори да ги победи.
През живота ми съм виждала и добри, и лоши неща, но лошите никога не се излизат наяве от постъпки, свързани с любов, с жестове на любов и с отношения, базирани на любов.
Ето защо аз съм тук тази вечер, за да отпразнувам вас и вашите семейства.
И за да ви кажа да продължавате да се държите един за друг и за да произнесете веднъж и за всички нас: „Нека любовта живее дълго!“
Благодаря Ви много, Бог да ви благослови.
Библиография:
1. Elizabeth Taylor at the GLAAD Media Awards – https://www.youtube.com/watch?v=ElSCFzpYWrc
2. Kane, M (2011), Elizabeth Taylor at the 11th Annual GLAAD Media Awards https://www.glaad.org/2011/03/25/video-elizabeth-taylor-at-the-11th-annual-glaad-media-awards
© Йоанна Валентинова Марева, студент, втори курс по връзки с обществеността, ФЖМК, Софийски университет, част от работата в часовете по „Публична реч“, водени то проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Позоваването и цитирането на Онлайн справочника по реторика и автора на превода е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: