Реч тип „абстрактно говорене с намалена информационна плътност”

by admin on 20.01.2021

Реч тип „абстрактно говорене с намалена информационна плътност”
Реторика и ораторство в публичната реч
Реч по повод „Национален конгрес за съхраняване на културното наследство на България“

Уважаеми дами и господа! Здравейте!
Бих искал да ви представя тази вечер първите цветни плодове на една реализирана мечта – Сдружение „Сатранч – Традиционни знания и занаяти“ е организация на специалисти в областта на опазването на културното и природно наследство. Преди всичко идеята ни е да изследваме слабо населени региони в страната с цел проучване и документиране на техния потенциал за растеж върху основата на традиционния им културен облик. Изграждането на информационни бази данни за характеристиките на тези места предполага повишаване на интереса към тях и възможност за тяхното ревитализиране, но и съхранение.
Наша основна цел е да създаваме и развиваме алтернативни форми на обучение и предаване на традиционни знания и занаяти. Ние вярваме в огромното значение на обединението на теория и практика при обученията, които провеждаме.
Поради това обвързваме четири основни аспекта:
- Теоретична подготовка в сферата на историческия контекст на мястото, местните бит и култура, опазване на културното и природно наследство.
- Изследване и документиране на наследството.
- Практически занимания с работа с традиционни строителни материали и техники.
- Открити събития за популяризиране на традиционният бит и култура на проучваните от нас места.
Без съмнение, наша висша мисия е развитие на изключително важни основни знания у младите специалисти, относно традиционните строителни техники и материали в региона, и подпомагане на действащо гражданско общество в сферата на опазването на културното архитектурно наследството. Тези знания не само ще бъдат полезни в тяхната професионална реализация, но и ще предадат по най-сигурен начин и занапред всички тези архитектурни занаятчийски традиционни знания.
Същевременно, за да успеем да получим най-добър резултат, ние разчитаме на всички досега натрупани документи и проучвания. Осъществяваме връзка между местна, централна власт, учебни заведения, проучватели, историци и др. Вярваме, че всичко, което вършим е част от по-голяма система, която се опитваме да с времето да задвижим чрез нашите дейности. Проучваме архиви и ги допълваме с актуална информация, създаваме актуална база данни за културното наследство. Нашето сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2015г.
Залети от еклектика, сивота, кич и разностилия, сред безлични сгради, фасади без пропорции, идея или характерна визия, в бита на нашето съвремие, ние сме уверени, че все повече хора с високи естетически критерий ще се обърнат към стойностните и градивни послания, вплетени в художествените архитектурни творби и най-значими материални достояния на нашето Възраждане!

Защото България и българското културно наследство го заслужават!
Скъпи гости, благодаря ви за вниманието! Пожелавам ви приятна вечер и не забравяйте винаги да избирайте българското! (усмивка)

© арх. Пламен Пламенов Мирянов
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането и позоваването на автора и на © Онлайн справочника по реторика е задължително

Leave a Comment

Previous post:

Next post: