Сборникът „Българската наука в действие”

by admin on 25.02.2014

Сборникът „Българската наука в действие” включва богата информация. Тя е за над 30 университета, както и за БАН и за други организации, които правят научни изследвания в България. В сборика има и интервюта с видни учени. Тава е интересно издание, първо и уникално по рода си, то представя богата информация за различни научни организации.

За повече информация вижте сайта www.action.nauka.bg и линка http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16296

Leave a Comment

Previous post:

Next post: