Седмица на Емоционалната интелигентност в България “Emotional Intelligence – Smart Strategy for Resilience at Work” – 08.06-12.06.2020 г.

by admin on 28.05.2020

Екипът на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност има удоволствието да Ви покани да участвате в Седмицата на Емоционалната интелигентност в България “Emotional Intelligence – Smart Strategy for Resilience at Work” , която ще се проведе в периода от 08.06 до 12.06.2020 г. и включва няколко виртуални събития.
Announcement EI Week_last

В период на нова социална реалност и динамична промяна, преструктуриране на бизнес отношения и процеси, дистанционно онлайн работно място, интензивни лични преживявания и повишена чувствителност към социална отговорност, събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност ще бъдат посветени на връзката между емоционалната интелигентност и умението устойчивост.
Устойчивостта дава възможност на отделната личност, на екипите и лидерите в организациите да отстояват на непредсказуеми промени и силно стресиращи фактори от средата.
Формулата за бизнес успех през последните три месеца рязко се промени! Ако доскоро приемахме, че тя се свързва с планираност на процеси, срокове, отчетност, или постигане на дългосрочни цели, то днес бизнес успехите са резултат от емоционална устойчивост, гъвкавост в управлението и адаптивност на хората в организациите.
Събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност са съобразени с новите условия на онлайн присъственост и обучение. Ще стартираме на 08.06 с две уебинарни сесии с гост-лектори двама световно признати експерта в областта на Емоционалната интелигентност – д-р Дейвид Карузо, съавтор на метода за изследване на емоционалната интелигентност MSCEIT, член на УС на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), преподавател в Университета на Йейл и д-р Джон Пеллиттери, Президент и съосновател на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI) и преподавател в Градски университет в Ню Йорк, САЩ.
Като участници в уебинарите ще имате привилегията да се включите във виртуална лаборатория по изграждане на устойчивост в работна среда. Ще се запознаете с нови практически приложими методи за адаптация към професионалната кариера, споделени от д-р Джон Пеллиттери. Чрез „уроците“ за лидери на д-р Дейвид Карузо за решаване на предизвикателства чрез емоционална интелигентност ще надградите уменията си да водите бизнеса си и хората към устойчивост, адаптивност и развитие в условия на динамични промени.
В периода от 09.06. до 12.06.2020 ще се проведе четиридневно Сертификационно професионално обучение на две нива по Емоционална интелигентност с водещ д-р Джон Пеллиттери. Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия.
Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички хора, които оценяват, че най-ценният им ресурс е психичното здраве и знаят, че Емоционалната интелигентност е формула за постигане на устойчивост при промени, професионална адаптация и кариерно благополучие!

Включете се в Седмица на Емоционалната интелигентност, организирана от Фондация за развитие на Емоционална интелигентност и заедно с нас преживейте неповторими моменти и научете повече за науката за Емоционалната интелигентност!
Запознайте се с повече информация на:

https://foundation-ei.org

Leave a Comment

Previous post:

Next post: