Сп. “Манас” – издание на Центъра за източници езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски”

by admin on 03.03.2015

Сп. “Манас” – издание на Центъра за източници езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски”
Електронното списание „Манас” manas.bg започна да излиза през есента на 2014 г., първият брой съдържа интересни статии с широк тематичен обхват – от анализи на традиционния индийски театър и танцовата драма през проучвания за санскритска будистка литература, на тибетска будистка литература и три персийски речника до изследвания на ритуали, митология и други.
Сп. „Манас” е представено изчерпателно и интригуващо и е записано „Списанието е първото многоезично българско научно издание за азиатски и африкански изследвания. Електронният му онлайн формат дава възможност за широка достъпност, интерактивност, богата аудио и визуална илюстративност на публикациите в списанието”.
Редакционният съвет включва утвърдени имена на учени от различни специалности: доц. д-р Павел Павлович от специалност „Арабистика и семитология“, проф. д-р Милена Братоева от специалност „Индология“, проф. дфн Татяна Евтимова от специалност „Индология“, Александър Богданов от специалност „Индология“, доц. д-р Иво Панов от специалност „Иранистика“, проф. д-р Александър Алексиев от „специалност „Китаистика“, проф. дфн Александър Федотов от специалност „Кореистика“, доц. д-р Ирина Саръиванова от специалност „Тюркология и алтаистика“, проф. дфн Нако Стефанов от специалност „Японистика“.
Главен редактор на сп. „Манас” е доц. д-р Галина Русева-Соколов от специалност „Индология“.
Оформлението на научното списание е съвременно и интересно, всеки раздел във всяка статия може да бъде прочетен отделно при желание на уебчитателя. Това улеснява възприемането на информация.”
През 2015 година предстои излизането и на следващите броеве на е-списанието „Манас”.
проф. Иванка Мавродиева

Leave a Comment

Previous post:

Next post: