Сравнителен анализ: Елиф Шафак и Камерън Ръсел по време на TED Talks

by admin on 02.06.2020

Сравнителен анализ: Елиф Шафак и Камерън Ръсел по време на TED Talks
Съдържание

1. Увод
• Актуалност и значимост на темата
• Предмет и цел на анализа
• Поставени задачи
2. Анализ на речите
• Комуникативна ситуация, в която е произнесена речта. Какво е TED Talks?
• Комуникативна роля на ораторите
• Аудиторията, пред която се произнася речта
• Жанр на речите
• Увод. Основна част. Заключение. Обръщения.
• Реторически фигури и похвати
• Аргументация
• Невербални средства
• Интеркултурни особености
3. Изводи и заключения
4. Източници и библиография
Увод:
В курсовата работа са представени анализи на две речи, произнесени от Елиф Шафак и Камерън Ръсел по време на TED Talks презентация. Моделът за анализ, който е използван е на Иванка Мавродиева, а стъпките, които следват в анализа са по образец на статия на Янка Тоцева [1].
Фокусът на курсовата работа е върху жените оратори и техните презентационни умения. Ще се обърне внимание и на това как Елиф Шафак – от позицията й на жена с турско потекло и Камерън Ръсел – от позицията й на фотомодел, разчупват стереотипа за самите себе си и по време на презентацията успяват да повлияят на аудиторията, която се предполага, че има предварителни предразсъдъци спрямо всяка една от ораторките, заради тяхната културна и съответно професионална принадлежност.
Темата за жените оратори е актуална и значима, въпреки че живеем в 21.век сексизмът и разделението мъже-жени все още съществува. Според статия на dnes.bg едва шест са държавите в света, които са дали абсолютно равни права на жените и мъжете. Разбира се, в по-голямата си степен днешният свят позволява на жените да взимат участие в почти всяка сфера, но предразсъдъците, с които се борят жените остават. И в двете речи, които са обект на моята курсова работа, се говори за предварителните предразсъдъци, които имат хората към съответните ораторки.
Курсовата работа включва две TED Talks презентации:
• Линк към TED Talks презентацията на Елиф Шафак: https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction?language=bg
• Линк към TED Talks презентацията на Камерън Ръсел: https://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model?language=bg
Целта на курсовата работа е да се направи реторически анализ на двете речи и да се докаже, че жените оратори имат добри презентационни умения, владеят аудиторията и имат заслужено място на конференции/презентации тип TED Talks.
Задачите на курсовата работа са:
- да се анализира ролята на двамата оратори
- да се изясни отношението към жените оратори
- да се направи цялостен реторически анализ на двете речи и да се осмислят ключовите елементи, които пораждат предразсъдъци за жените оратори

Анализ на речите:

• Комуникативна ситуация, в която е произнесена речта. Какво е TED Talks?
И двете речи са произнесени на едно и също място – по време на TED Talks презентация. Това е признак, който може да потвърди, че комуникативната ситуация е една и съща.
TED Talks може да се определи като „световноизвестна конференция, която публикува най-добрите презентации в сайта си“. [2] Това са конференции, които могат да се гледат безплатно в Интернет. В много от TED Talks конференциите се използват Power Point презентации, които могат да се разгледат като визуални аргументи от позицията на науката Реторика. Някои презентации предизвикват по-голям интерес от други и са гледани над 1млн пъти, други не са чак толкова популярни, но всички TED Talks конференции се провеждат на професионално ниво, а лекторите са вдъхновяващи и актуални спрямо темата.
Комуникативна роля на ораторите
Елиф Шафак:
Елиф Шафак е писателка. Истинското й име е Елиф Билгин, Шафак е нейният псевдоним.
Родена е в Страсбург. Година след раждането й родителите й се разделят, а майка й става
дипломат. Остава да живее с майка си като двете пребивават в Испания и Йордания. По-
късно заживява и в Турция. Именно в Турция тя разбира, че не е отгледана от класическото
патриархално семейство и това според самата нея оказва силно влияние на творчеството й.
Шафак е поставена между своята майка-модерна, работеща жена и своята баба религиозна,
държаща на традициите жена. В течение на своя живот Елиф Шафак живее на много места-
Бостън, Аризона, Истанбул и др. и това оказва влияние на творчеството и мисленето й. Това
прави гражданин на света. Своите книги тя издава на турски и английски. За нея Изтокът
Западът се сливат в едно.

Камерън Ръсел:
Камерън Ръсел е американски фотомодел. Освен красиво лице и красиво тяло, тя е и
активист. Родена е в Кембридж и завършва Колумбийския университет. Кариерата й на
модел стартира през 2003г. и то само като почасова работа, с която да печели допълнителни
доходи. В течение на времето кариерата й на модел се оказва изключително успешна и тя
работи със световно известни модни къщи. Освен обаче по корици на списания Камерън
Ръсел използва своите социални мрежи като платформи, в които може да говори на хората
а това, че не всичко е външния вид. На самата TED Talks конференция, тя споделя, че е
спечелила от генетичната лотария“, но в постовете си в Instagram тя насърчава хората да
говорят за това, което ги тревожи. Обръща специално внимание на темата за сексуалния
тормоз, от който много са пострадали, но почти всички жертви се страхуват да говорят.

Аудиторията, пред която се произнася речта
Анализът, който следва е според категории:
Брой: и двете конференции са с аудитория над 200 души (митингова). И в двата случая публиката в залата се състои от стотици; TED Talks конференцията на Елиф Шафак е гледана над 2 000 000 пъти, а тази на Камерън Ръсел над 34 000 000.
Нагласи: и в двата случая нагласите са позитивни; разликата е, че предразсъдъците към Камерън Ръсел със сигурност са по-засилени от тези към Елиф Шафак. Това се дължи на нейния външен вид, на факта, че тя е модел. Въпреки че аудиторията знае, че Елиф Шафак е туркиня, външният вид на Камерън е по-подтикващ към подбуда на предразсъдъци.
Пол: и за двете конференции полът е от типа смесен. Ясно се виждат и в двата видеоклипа присъствието и на двата пола в аудиторията.
Възраст: и за двете конференции възрастта е смесена-между средна възраст и възрастни. Обикновено това са и хората, които най-често посещават този вид конференции. За онлайн аудиторията не е ясно каква е възрастта.
Интерес: и в двете конференции наблюдаваме интерес. Съдейки и по броя гледания на двата видеоклипа аудиториите проявяват интерес към ораторите и лекциите им.
Начин на поведение: и за двете конференции поведението може да се определи като спонтанно. Публиката е концентрирана и в двата случая, но има спонтанна реакция към шеги от страна на Елиф Шафак и Камерън Ръсел.
Внимание: и двете аудитории са концентрирани
Сфера на дейности: Елиф Шафак определя своята аудитория като „публика от учени и образовани хора“. Предвид нейната позиция на писател може да се предположи, че в аудиторията преобладават учащи хора, интересуващи се от нейната личност. Камерън Ръсел не окачествява сама аудиторията си, но вероятно тя отново е съставена от хора, проявяващи интерес към самата нея като личност.
Канал на комуникация: и в двата случая имаме и директен и на виртуални форуми комуникация. Лекторките общуват с жива аудитория но излъчването на live stream режим отключва и още един канал на комуникация (на виртуални форуми).
Обратна връзка: и двамата оратори не задават директни въпроси и не търсят директна обратна връзка. Тя обаче се наблюдава, защото аудиторията слуша с интерес, следи действията на ораторите и реагира спонтанно на шегите от тяхна страна.
Интересът на аудиторията: тук се наблюдават съществени разлики. Конференцията, водена от Елиф Шафак е с продължителност около 20мин, а тази на Камерън Ръсел около 10мин. При Елиф Шафак нямаме наличие на power point презентация, видеа, снимки и каквито и да било визуални елементи, а при Камерън Ръсел имаме. Камерън Ръсел от своя страна подържа интереса на аудиторията и не позволява вниманието й да бъде насочено само върху визуалните елементи. Елиф Шафак от своя страна разнообразява аудиторията като на 5-6 минути им дава „глътка въздух“ от сериозността на темата си като ги разсмива. И двете задържат интереса на аудиторията върху самите себе си, с или без наличието на визуални елементи.
Въздействие: и двете успяват да въздействат на своите аудитории. Това си проличава най-силно след края на конференцията и последвалите от страна на аудиторията аплодисменти. Конференцията на Камерън Ръсел е и една от най-гледаните TED Talks конференции, тоест със сигурност въздейства.
Жанр на речите
И презентацията на Елиф Шафак, и тази на Камерън Ръсел спадат към определението за устна презентация. [3] При този вид презентация ораторите имат директен канал на комуникация и възможност за получаването на обратна връзка от аудиторията.
И двете речи са по-скоро вдъхновяващи речи. Тази на Елиф Шафак се води по модела на концентричните кръгове-върви се от общото към частното. С помощта на своите истории, които в случая са общото, тя задълбава към конкретен проблем, върху който има за цел да акцентира, това е частното. Речта, произнесена от Камерън Ръсел има по-различен модел. Тя е базирана на пирамидата-маловажна информация, важна информация, основна информация, допълнителна информация. Всеки от въпросите, на които тя отговаря сама на себе си се надграждат и чрез отговорите тя дава все по-важна и основна информация.
Увод. Основна част. Заключение. Обръщения.
Уводът на Елиф Шафак включва нейното представяне и обяснение за това как всъщност ще протече цялостната конференция водена от нея. Тя казва, че аудиторията ще се натъкне на няколко „кръга“. Още в уводната част тя задава модела, по който ще говори-с помощта на свои лични истории ще навлиза в по-големи теми. Тук най-силно се заявява моделът, за който споменах по-горе-на концентричните кръгове.
Уводът на Камерън Ръсел е по-различен. Тя, разбира се, се представя, казвайки името и професията си, а веднага след това „разчупва ледовете“ като сменя своето облекло на сцената. Променяйки външния си вид, тя променя и мнението на аудиторията за нея самата само за „някакви си 10 секунди“.
Основната част на Камерън Ръсел е поставена от изречението „Имиджът притежава голяма сила, но също така е нещо повърхностно“. Това изречение поставя и рамките на нейната тема, около която се върти цялата конференция, която тя води. През цялата основна част тя споделя отговори на най-честите въпроси, които й са се задавали в по време на кариерата й. Логическата подреденост на нейната реч всъщност е наличието на своеобразни въпроси и отговори. Всъщност чрез надграждане на важността на всеки въпрос, тя навлиза в дълбочина и кулминацията на нейната реч настъпва тогава, когато тя заговаря за проблемите, с които се е сблъсквала не само тя, а именно процентното състояние на момичетата, които не са доволни от своето тяло и расовите предразсъдъци, които има във всяка сфера. Тя си служи с множество факти и реални статистики. Това, на което тя набляга най-много и основното послание, което има речта й е, че външният вид не е всичко.
Основната част на Елиф Шафак е малко по-различна. Тъй като самата й реч е по модела на концентричните кръгове, тя наслагва истории, които обаче са разказани по начин, който не утежнява и не напряга речта. Нейната основна част започва от изречението: „Родена съм в Страсбург, Франция…“. Началото на нейната лична история е начало и на първата история, която е включена в първия кръг, за който тя говори по-рано. Чрез наслагване на истории тя цели от общото да се навлиза към частното. Кулминационният момент в нейната реч е разказът за това какво е преживяла тя, живеейки в Мадрид и как предразсъдъците, които е имало към нея са пренесени в литературния свят. Нейното послание е, че независимо от културната принадлежност, която има всеки един от нас, трябва да имаме свободата да избираме кои да бъдем, да излезем от рамките. Тя не си служи предимно с лични истории, но набляга и на реални факти (земетресението през 1999г.). Наличието на всички истории, които тя насища е и интересното тук. Всяка история има своя кулминационен момент и е своеобразна част от цялото послание.
Заключението на Камерън Ръсел започва тогава, когато тя споделя, че за нея е чест да бъде на тази конференция точно в този момент от своето развитие, като това все още не я е обременило и не е променило мисленето й. В този момент тя не е толкова тясно свързана с кариерата си и може свободно да разкаже как е платила колежанските си такси и как е получила първата си работа.
Заключението на Елиф Шафак стартира от момента, в който тя казва, че най-важно е младите хора да бъдат научени да пишат това, което чувстват в момента, а не това, което се очаква от тях. Това е едно и от посланията, която тя иска да предаде.
Обръщенията и в двете речи не са чак толкова ясни. Елиф Шафак нарича аудиторията си „публика от учени и образовани хора“, а Камерън Ръсел се шегува с тях като ги поздравява за това колко много знаят за цветнокожите модели и за моделите като цяло. И в двете речи обаче няма абсолютно ясно видими обръщения към член на аудиторията или група от аудиторията. В една своя реч Опра Уинфри се обръща към аудиторията си като ги нарича „смитчета“ [4], но речта там е произнесена в условието на дипломирането на випуск 2017 от колежа „Смит“. Тук такива обръщения не присъстват.
Реторически фигури и похвати
Елиф Шафак е писател и тя определено си служи по по-цветущ начин с думите и реторичните средства. Цялата й реч е подчинена на една метонимия. С насищането на историите, които тя разказва по време на цялата реч тя нарича частното с цялото, а точно това представлява и метонимията. Освен многото епитети, които тя наслагва, за да обрисува своите истории по-ясно, цялата й реч може да се каже, че е заключена в един своеобразен синтактичен паралелизъм. Това, което тя стартира в началото се пренася и на края на речта. Градацията е другото изразно средство, което съпътства цялата й реч. Дори само многото градове, които изброява, в които е живяла са наслагвани по метода на възходяща градация, следвайки естествената линия, в която протича животът й. Майсторството, с което тя си служи с реторичните фигури и похвати не е изненадващо, тъй като от позицията си на писател, тя добре познава изкуството на словото.
Камерън Ръсел, от друга страна, има доста по-малко реторически похвати, с които си служи, за сметка на визуалната аргументация и невербалната комуникация. Основното при нея е градацията. Редът, в който са подредени въпросите, които тя си задава и на които отговаря е по модела на възходящата градация. При нея не се срещат множество епитети и няма насищане на определения. Но и в нейната реч може да се каже, че присъства синтактичния паралелизъм, защото началото, което тя поставя в своята основна част е базирано на имиджа, а в края на речта си изважда поука от казаното през цялата реч и отново поставя акцента върху имиджа.
Аргументация
Основният аргумент, с който си служат и двете е аргументът на личния опит. Всяка от тях разказва лични истории, които помагат да се изясни темата, която са си заложили. Елиф Шафак използва този аргумент много повече от Камерън Ръсел, защото тя разказва много повече истории и хронологично описва живота си. При Елиф Шафак може да се наблюдава и лекото загатване за аргумента на авторитета. Тя говори за своята майка и баба, които са много различни представителки на женския пол, но всяка една е безспорен авторитет в сферата, в която е, а Елиф Шафак учи много неща от тях. Камерън Ръсел използва аргумента на фактите. Тя споменава различни проценти и числа, които й помагат да докаже достоверността на думите си. Облягайки се на статистиката за цветнокожото население, тя загатва и за аргумента на състраданието. За разлика от Елиф Шафак, Камерън Ръсел залага и на визуалните аргументи. Тези снимки, които се сменят зад нея, докато тя говори са с цел да се избистри цялостната картина. Най-силно впечатление правят снимките на самата нея, които тя показва-как изглеждат професионалните снимки и непрофесионалните. В този момент от своята реч, с помощта на визуалните аргументи тя отключва подтема, която е много силно актуална в наши дни-комплексите, които събуждат у нас професионалните снимки в публичното пространство.
Невербални средства
По време на произнасянето на двете речи, нито една от ораторките няма трибуна пред себе си. Това дава много свобода на техните движения. И двете вървят по сцената и променят своето местоположение – това дава възможност на живата аудитория да ги следи с поглед и така трайно се запазва интереса върху тях. По време на цялата си реч, Елиф Шафак използва динамично своите ръце, с които обрисува кръгове. Още в началото, тя казва, че историите й ще бъдат заключени в кръгове и именно затова ги описва. През останалото време ръцете й са в постоянно движение, но никога не са сключени пред гърдите или прибрани в джобовете на панталона й. Камерън Ръсел има в едната си ръка устройство, с което сменя слайдовете на презентацията и това е плюс, защото така ръката й е постоянно заета и не може да отиде на неподходящо място. Тя има премерени движения на ръцете, не жестикулира излишно с тях. Обстановката, в която се намират и двете е неформална и това им позволява по-голяма свобода на езика на тялото.
И двете ораторки са в права позиция през цялото време. Краката им са в обичайна позиция (единият пред другия), стойката и раменете им са изправени и това им позволява да контролират тялото и гласа си.
Мимиките на Елиф Шафак са по-естествени от тези на Камерън Ръсел. Лицето на Елиф Шафак издава по-голямо спокойствие и увереност. И при двете обаче се наблюдават леки усмивки, спокойни очи. Никоя от тях не докосва лицето си, а очният контакт е на лице през цялото време. И двете сменят посоката на погледа си на 3-5 секунди, за да обхванат цялата аудитория. И двете са с подходящ грим, който подчертава погледа и лицето, но не разсейва излишно.
Дрескодът при Елиф Шафак е подбран добре. Тъмносиньото е цвят, който показва сериозност, но не и прекалена формалност – избран е и за панталона, и за ризата. Ораторът е на равни обувки, които позволяват свободни и плавни движения в пространството. Разкопчаната риза е много важна част от аутфита на Елиф Шафак. Самата тя по народност е туркиня. Според религията, която се изповядва от турците горните разкопчани копчета на оратора са напълно недопустими, но навлизайки в контекста на презентацията, ние разбираме, че ораторката е „различна турска жена“. При Елиф Шафак има наличие на аксесоари, които обаче не отвличат вниманието. Косата й е прибрана доста хлабаво, но тъй като обстановката е неформална, това е подходящо.
Дрескодът при Камерън Ръсел е много интересен. Той всъщност се променя. В началото тя е с прилепнала черна рокля и на висок ток-много подходяща визия за жена от модния подиум. Тя обаче заменя тази визия с равни обувки, широка дълга пола и консервативна черна жилетка. Именно дрескодът е и това, което променя мнението на аудиторията за 10 секунди. Косата й е пусната свободно, но дължината не отвлича вниманието, а прическата не скрива лицето й. Няма наличие на аксесоари.
Гласът на Елиф Шафак е значително по-спокоен и по-добре трениран от този на Камерън Ръсел. В началото на своята реч, именно гласът на Камерън Ръсел е този, който издава доза притеснение. Този ефект обаче е търсен, защото след смяна на аутфита, гласът й се успокоява. И двете говорят с нужните паузи, разбираемо и използват хумора. И двете разказват увлекателно, но от позицията си на “story teller” Елиф Шафак е по-увлекателна от Камерън Ръсел в своите истории.
Интеркултурни особености
Елиф Шафак е жена с турско потекло. Стигмите, които са предварително заложени към турските жени са в абсолютен разрез с това, което тя показва на сцената по време на TED Talks конференцията. Тя е освободена, принадлежи на целия свят, а „туркиня“ не е определение, което приляга на нейния свободен дух, към който тя подтиква всички. Камерън Ръсел казва за себе си, че тя е бяла, висока, слаба жена, което в нейните среди се нарича „секси“. Спечелила от генетичната лотария, тя чупи стереотипа за жените модели. Имиджът и красотата не са всичко, а са само повърхността.
Изводи и заключения:
След подробно разглеждане и анализиране на двете TED Talks конференции, може да се заключи, че жените оратори са отлични презентатори. Те знаят как да боравят с вербалните и невербалните елементи, които са част от науката Реторика.
Живеейки в свят, където непрекъснато се говори за правата на жените, за феминизма и за мястото на жената в различните сфери на живот е важно да виждаме повече жени оратори. Мотивиращите речи, които произнасят и Елиф Шафак, и Камерън Ръсел не са насочени само към женска аудитория, но самият факт, че жени оратори присъстват в TED Talks конференциите е показателен, че те могат да се справят в „мъжкия свят“.
Предразсъдъците, които са заложени към жените, които като Елиф Шафак принадлежат към специфична култура и тези към жените, които се изявяват като фотомодели, подобно на Камерън Ръсел са безпочвени. Всеки трябва да съумее да се зави като личност, без значение от цвета на кожата, религията, професията и т.н. и на всеки трябва да бъде дадена тази свобода.
Цитати и бележки:
[1] Тоцева, Янка. Мултикултурна Европа и интеркултурният диалог в нея през погледа на експертите, Реторика и комуникации, http://rhetoric.bg/%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD
[2] К. Гало “Говори като TED”, стр.1
[3] http://www.online.rhetoric.bg/custom%20structure%20/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%80/
[4]
Източници и библиография:
http://rhetoric.bg/%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD (20.05.2020г.)
https://www.dnes.bg/notifikacii/2019/03/03/samo-shest-dyrjavi-v-sveta-sa-dali-ravni-prava-na-jenite-s-myjete.403625 (20.05.2020г.)
„Говори като на TED” К.Гало
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%84_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA (21.05.2020г.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cameron_Russell (21.05.2020г.)

© Виктория Велева, специалност „Връзки с обществеността“, ФЖВК, предмет „Публична реч“, воден от проф. дн Иванка Мавродиева
© Онлайн справочник по реторика
Цитирането на автора на курсовата работа и Онлайн справочника по реторика е задължително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: