„Съдържанието е цар. Онлайн писане и редактиране (основи на електронния маркетинг)” – автори Дейвид Мил и Дейвид Чафей

by admin on 09.01.2015

Представяне на книгата „Съдържанието е цар. Онлайн писане и редактиране (основи на електронния маркетинг)” с автори Дейвид Мил и Дейвид Чафей

 Десислава Стоичкова

 

Дейвид Мил е дългогодишен журналист в изданията „Дейли рекърд”, „Хобърт меркюри”, „Ивнинг таймс”, а от 1994 г. работи като онлайн редактор в издания като „Дейли рекърд”, „Съндей мейл”, а по-късно оглавява и онлайн редакциите на вестникарска група „Мирър” и „Скотланд онлайн”. През 1999 г. основава компанията „МедиаКо”, която оперира в областта на дигиталния маркетинг и я управлява до днес. Като изтъкнат специалист в областта на онлайн маркетинга, Мил е член на журито на престижните „Онлайн медийни награди” през последните четири години.

Дейвид Чафей е съавтор на изданието и е признат като един от 50 маркетинг гурута през 2004 г., които определят развитието на дигиталния маркетинг в глобален мащаб. Автор на много е-книги и наръчници, лектор, презентатор и консултант по е-маркетинг, Чафей седи зад платформата „СмартИнсайтс”, където списва много електронни книги и статии в областта на интегрирания дигитален маркетинг и води обучения.

Книгата „Съдържанието е цар. Онлайн писане и редактиране (основи на електронния маркетинг)” (Content is King: Writing and Editing Online (E-Marketing Essentials)) е публикувана през 2005 г. от издателство „Бътъруорт-Хеинеман” в Оксфорд, а през 2011 г. търпи преиздаване от издателство „Рутледж” в Ню Йорк. Книгата не е превеждана на български език.

 

Content is king Content is King

Общият обем на текста е 211 страници, който включва списък с акроними и абревиатури, тематично разработени чек-листове и индекс. Съдържанието на книгата е организирано в 10 глави, както следва:

1.    Писане за уеб срещу офлайн писане

2.    Основите

3.    Подчинено редактиране – подсилване на вашия текст

4.    Планиране на съдържанието за уебсайта

5.    Писане за уебсайтове

6.    Писане за мейли

7.    Писане за търсачки

8.    Писане за реклами

9.    Онлайн писане – разнообразното шоу

10. Заключения

 

Стилът на текста е популярен, а всяка глава има повтаряща се структура от въведение, задачи на главата и съдържание по основни точки. Графичното оформление на книгата улеснява достъпността на изданието, в което са съчетани различни техники като вътрешни подзаглавия, акценти чрез удебеляване на думи или фрази, графики, илюстративен материал и други.

Предмет на книгата е уеб писането в различни онлайн жанрове като авторите привеждат собствения си дългогодишен професионален опит като изходен за изведените правила и препоръки. Книгата е подходяща както за начинаещи автори в сферата на комуникациите и маркетинга, така и за хора, интересуващи се от правилата за уеб писане.

Макар първото издание да излиза през 2005 г., книгата „Съдържанието е цар. Онлайн писане и редактиране (основи на електронния маркетинг)” е актуална и днес, тъй като поставя фундаменталните изисквания за писане на онлайн текст, които са валидни и днес.

 

© Десислава Стоичкова, докторант в специалност „Реторика във виртуална среда” във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: