Юбилейна научна конференция – 40 години Катедра по български език в Шуменския университет

by admin on 06.06.2018

„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”.
Такава е тамитиката на юбилейната научна конференция, организирана от Катедрата по български език в Шуменския университет “Константин Преславски”.
Конференцията е юбилейна и е посветена на 40 години от създаването на катедрата.
Мястото е Шуменският университет.
Датите са 27-29 септември 2018.
Повече информация може да видите на специално създадения сайт:

http://kbe.shu.bg/

Leave a Comment

Previous post:

Next post: